Stabilize

Som den elektroniske bildestabiliseringsfunksjonen i mange digitale videokameraer, minimaliserer denne effekten rykking og skjelving som forårsakes av kamerabevegelser. Ytterkantene på bildene forkastes og den sentrale delen økes med omlag 20 % for å fylle framen. Ved å justere grensene for den valgte regionen frame etter frame, er Studio i stand til å kompensere for uønskete kamerabevegelser.

Pinnacle Studio 156 stabilize demo Stabilize

Studios Stabilize-effekt fungerer slik at den forstørrer et utvalgt område (indre linjer) til full-frame-størrelse. Området justeres frame etter frame for å kompensere for milde sikteforskjeller som forårsakes av kameraristing.

Stabilize