Avansert Tidslinjeredigering

Merk: De avanserte tilleggsfunksjonene i Studio Plus, som tar overlay-sporet i bruk, blir omtalt i Tosporsredigering med Studio Plus.

Under de fleste redigeringsoperasjonene synkroniserer Studio automatisk klippet på de forskjellige Tidslinjesporene. For eksempel, når du setter en scene fra Albumet inn på video-sporet, forblir den relative posisjonen til alle klippene til høyre for innsettingen uendret.

Noen ganger er det ønskelig å ignorere standardsynkroniseringen. Kanskje du vil sette inn et nytt videoklipp i prosjektet ditt uten å forskyve andre klipp av andre typer. Eller kanskje du ønsker å redigere video atskilt fra dens medfølgende, opprinnelige audio – en nyttig teknikk med flere variasjoner. Se Redigering ved innsetting og Redigering ved deling for mer informasjon.

Denne typen spesialredigering er mulig ved bruk av sporlås-knappene langs den høyre siden av Movie Window i Tidslinjevisningen. Hvert av standardsporene (alle unntatt meny-sporet) har en låseknapp.

Et låst spor er grått i Tidslinjevisningen, og viser slik at klipp på det låste sporet kan ikke velges eller redigeres i noen av de tre visningene; og de påvirkes ikke av redigeringsoperasjoner på ulåste spor.

Med unntak av meny-sporet, kan en hver kombinasjon av spor låses.

Pinnacle Studio 129 track locking 1 Avansert Tidslinjeredigering

Å låse tittel-sporet forhindrer for eksempel endringer i en tittels varighet, selv ved trimming av klipp på hovedvideo-sporet ved samme tidsindeks.

Pinnacle Studio 129 track locking 2 Avansert Tidslinjeredigering

Når tittel-sporet er ulåst, vil det å trimme hovedvideoklippet over det, automatisk trimme tittelen.

ð Redigering ved innsetting

ð Redigering ved deling

Avansert Tidslinjeredigering