Redigering ved deling

I “Redigering ved deling” trimmes et klipps audio og video individuelt, slik at overgangen til det ene skjer før overgangen til det andre.

Merk: I Studio Plus kan redigering ved deling også utføres på overlay-sporene for video og audio, ved bruk av metoder som likner de som er beskrevet her.

Ved et “L-klipp” kommer videoen før dens synkroniserte audio; ved et “J-klipp” kommer audioen først.

Tips: For raskere og mer presis trimming, kan det være nyttig å ha Klippegenskaper-verktøyet åpent mens du følger prosedyrene i denne seksjonen. For å åpne verktøyet dobelltklikker du bare på et av videoklippene før du begynner.

L-klipp

Ved et L-klipp klippes det til ny video før det klippes til ny audio.

Se for deg en forelesning tatt opp på video, hvor bildet fra tid til annen går bort fra foreleseren for å vise reise- eller naturscener for å illustrere emnet for forelesningen.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Redigering ved deling

Audio og video klippet samtidig.

I stedet for å klippe audio og video samtidig, kan du kanskje la foreleserens stemme overlappe den følgende scenen. Dette gjør det klart for tilhørerne at den nye scenen de nå ser illustrerer saken foreleseren er i ferd med å forklare ferdig.

Legg merke til at grensene mellom video- og audioklippet i det ferdige klippet har fått en L-form.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Redigering ved deling

Audio klipper etter video. Den resulterende “L”-formen er uthevet i denne illustrasjonen.

Denne teknikken kan brukes effektivt på mange måter, og bør overveies hver gang det etterfølgende klippets video tjener til å illustrere det første klippets audio.

For å foreta et L-klipp:

1.    Juster Tidslinjen slik at du enkelt kan telle antallet frames eller sekunder du ønsker å overlappe.

2.    Velg det venstre klippet og trim dets høyre kant til det punktet hvor du vil at audioen skal ende.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Redigering ved deling

3.    Lås audiosporet. Trekk deretter den høyre kanten av det samme klippets video tilbake mot venstre til punktet hvor det etterfølgende klippets video skal starte.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Redigering ved deling

4.    Med audiosporet fremdeles låst, drar du det andre klippets video mot venstre til det møter det opprinnelige klippet.

Dersom det ikke er nok overskytende video ved begynnelsen av det andre klippet til å muliggjøre denne trimmingen, må du først trimme bort en tilstrekkelig mengde fra både videoen og audioen til dette klippet og prøve igjen.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Redigering ved deling

5.    Lås opp audiosporet.

Videoen går nå over til det etterfølgende klippet før audioen. Videoen har blitt trimmet fra slutten av det første klippet, og audioen har blitt trimmet fra starten av det etterfølgende klippet.

J-klipp

Ved et J-klipp kommer ny audio inn før videoen skifter. Dette er nyttig når det etterfølgende klippets audio forbereder seeren på materialet i scenen.

Vi vender tilbake til eksempelet med forelesningsvideoen. La oss si at vi nå skal skifte tilbake til foreleseren på slutten av det innsatte materialet. Lar vi den neste delen av forelesningen dukke opp på lydsporet et øyeblikk eller to før videoen viser oss foreleseren igjen, blir overgangen mindre brå.

Denne gangen danner klippgrensene bokstaven J:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Redigering ved deling

Audio klipper før video. Den resulterende “J”-formen er uthevet i denne illustrasjonen.

For å foreta et J-klipp:

1.    Juster Tidslinjen så du enkelt kan telle antallet frames eller sekunder du ønsker å overlappe.

2.    Som før trimmer du den høyre kanten til det venstre klippet, både video og audio, til du har oppnådd ønsket overlappingsintervall.

3.    Lås audiosporet. Trekk den høyre kanten av det samme klippets video tilbake mot  høyre til du har oppnådd overlappingsintervallet.

4.    Lås opp audiosporet.

Audioen går nå over til det etterfølgende klippet før videoen.

Merk: Prosedyrene som beskrives over for utføring av L-klipp og J-klipp er ikke de eneste mulighetene. Med J-klipp, for eksempel, ville en annen metode være å trimme det høyre klippet til det ønskede startpunktet for videoen, og så, med videosporet låst, dra audiodelen mot venstre for å overlappe au
dioen fra det venstre klippet.

Redigering ved deling