Redigering ved innsetting

I ordinær Tidslinjeredigering blir et videoklipp og den originale audioen som ble digitalisert sammen med det behandlet som en enhet. Dette spesielle forholdet symboliseres i Movie Window ved at en linje forbinder video-sporets indikator med original audio-sporets indikator, slik at man ser at sistnevnte er avhengig av førstnevnte.

Knappene for sporlåsing gjør det mulig å arbeide med to spor uavhengig av hverandre for operasjoner som redigering ved innsetting, som typisk innebærer å erstatte en del av et klipp på video-sporet mens original audio-sporet fortsetter uavbrutt.

Merk: . I Studio Plus kan redigering ved innsetting også foretas på overlay-sporene for video og audio, ved bruk av metoder som likner de som er beskrevet her.

Kanskje du har en sekvens med nærbilde av en som forteller en historie, og ønsker å vise en publikummer som smiler (eller sover!) uten å avbryte hovedaudio.

For å foreta redigering ved innsetting på video-sporet:

1.    I Tidslinjevisningen av Movie Window, klikk original audio-sporets hengelåsknapp for å låse sporet.

Pinnacle Studio 131 lock main audio track Redigering ved innsettingLåsknappen utheves i rødt, og selve sporet blir grått for å vise at innholdet ikke vil påvirkes av redigeringsoperasjoner.

2.    Rydd nok plass på video-sporet til videoklippet du ønsker å sette inn. Plasser Tidslinjemarkøren på punktet hvor innsettingen skal starte, og bruk Dele klipp/scene-knappen. Flytt til punktet hvor innsettingen skal slutte og del klippet igjen. Til slutt sletter du den delen av videoklippet som vil erstattes av innsettingen.

Ettersom audiosporet var låst og fremdeles er intakt, vil ikke videoklippet til høyre for innsettingspunktet flyttes mot venstre for å fylle tomrommet du har laget i Tidslinjen, siden video og audio ikke lenger hadde vært synkronisert. Hvis du forhåndsviser klippet nå, vil du se en svart skjerm når tomrommet spilles av, men lydsporet er fremdeles helt normalt.

Pinnacle Studio 131 insert edit 1 Redigering ved innsetting

3.    Nå gjenstår det å plassere klippet du vil sette inn. Dra klippet (enten fra Albumet eller et annet sted på Tidslinjen) inn i hullet du akkurat har laget i video-sporet.

Pinnacle Studio 131 insert edit 2 Redigering ved innsetting

Hvis klippet du setter inn er for langt for tomrommet du laget, blir det trimmet for å passe inn. Du kan justere trimmingen med Klippegenskaper-verktøyet.

Redigering ved innsetting på original audio-sporet

Den omvendte formen for redigering ved innsetting, hvor et lydklipp settes inn på original audio-sporet over uavbrutt video, er ikke så ofte i bruk, men svært lett å utføre i Studio.

Metoden tilsvarer den for innsetting av video: bytt simpelthen roller for de to sporene for hvert steg.

Redigering ved innsetting