Deling og kombinering av klipp

Hvis du ønsker å sette et klipp på video-sporet midt i et annet klipp, del det sistnevnte i to deler, og sett deretter inn det nye elementet. “Deling” av et klipp resulterer faktisk i at det dupliseres; begge klippene trimmes deretter automatisk slik at det ene slutter og det andre starter ved delingspunktet.

For å dele et klipp i Tidslinjevisningen:

1.    Velg delingspunktet.

Du kan bruke enhver metode som justerer den nåværende posisjonen, som å flytte Tidslinje-markøren, klikke Play og deretter Pause, eller endre tellerverdien i Player.

2.    Du kan enten høyreklikke på det klippet du vil dele og velge Split Clip fra pop-up-menyen (kontekstmenyen); eller, forsikre deg om at redigeringslinjen er plassert der du vil dele klippet, og klikke Dele klipp/scene-knappen (barberblad).

Klippet deles ved nåværende posisjon.

For å tilbakestille et delt klipp:

·    Bruk Angreknappen (eller trykk Ctrl+Z). Selv om du har foretatt andre handlinger siden du delte klippet, har angrefunksjonen flere nivåer, slik at du kan gå så langt tilbake som nødvendig. Eller,

·    Hvis angrefunksjonen opphever andre handlinger du har foretatt siden delingen, og som du vil beholde, kan du erstatte begge halvdelene av det delte klippet med det originale fra Albumet. Eller,

·    Slett en halvpart av det delte klippet og trim ut den andre.

For å kombinere klipp i Movie Window:

Velg klippet du ønsker å kombinere, høyreklikk og velg Combine Clips.

Operasjonen er tillatt kun dersom det kombinerte klippet også blir et gyldig klipp – det vil si, et sammenhengende utdrag av kildevideoen. På Tidslinjen møtes klipp som kan kombineres langs en stiplet kant.

Deling og kombinering av klipp