Trimming av videoklipp

Generelt inneholder de digitaliserte videoscenene mer materiale enn du faktisk kommer til å bruke i filmen din. “Trimming” – prosessen der du justerer inngangs- og utgangspunktene i et klipp for å fjerne uønsket materiale – er en fundamental del av redigeringen.

Det forekommer intet tap av data ved trimming: Studio setter nye start- og sluttpunkter for klippet i Movie Window, men klippets kilde – den opprinnelige Albumscenen – endres ikke. Dette betyr at du alltid kan tilbakestille et klipp til dets originale tilstand, eller velge andre trimmepunkter.

Med Studio kan du klippe et klipp (videoscener, overganger, titler, stillbilder, audioklipp og diskmenyer) på to måter:

·    Direkte på Tidslinjen.

·    Ved bruk av verktøyet Klippegenskaper.

Et videoklipp kan trimmes til hvilke som helst ønskede inn- og utpunkter innenfor den originale scenens begrensninger.

ð Trimming på Tidslinje med håndtak

ð Tips om trimming av klipp

ð Trimming av videoklipp med Klippegenskaper-verktøyet

ð Tilbakestille trimmede klipp

Trimming av videoklipp