Tips om trimming av klipp

Har du problemer med å manipulere klippenes kanter under trimming, kan du prøve følgende:

·    Forsikre deg om at klippet du vil trimme er markert, og at det er det eneste markerte klippet.

·    Utvid Tidsskalaen til det er enklere å foreta finjusteringer.

·    Unngå å utvide Tidsskalaen for mye, ellers gir klippene inntrykk av å være svært lange. Hvis det skjer kan du angre (undo) til skalaen er slik du vil ha den; eller redusere skalaen ved å dra den mot venstre; eller velge en passende verdi fra Tidsskalaens kontekstmeny.

Tips om trimming av klipp