Trimming av videoklipp med Klippegenskaper-verktøyet

Pinnacle Studio 121 video tool icon   clip properties Trimming av videoklipp med Klippegenskaper verktøyetSelv om det er mulig å trimme videoklipp direkte på Tidslinjen med full frame-nøyaktighet, er rask og presis trimming ofte enklere å oppnå med Klippegenskaper-verktøyet. For å bruke dette verktøyet velger du klippet du ønsker å endre, så bruker du menykommandoen Toolbox Ø Modify Clip Properties, eller klikker på en av verktøykasseknappene øverst til venstre i Movie Window. (Klikker du samme knapp en gang til lukkes verktøyet.)

Når det gjelder videoklipp – faktisk alle andre klipp enn titler – kan du også åpne og lukke Klippegenskaper-verktøyet ved å dobbeltklikke klippet i hvilken som helst Movie Window-visning.

Klippegenskaper-verktøyet kan brukes til å modifisere alle typer klipp. Det har et velegnet sett med kontroller for hver type.

Tekstfeltet Name: For et videoklipp gjelder de fleste klippegenskaperkontrollene for trimming. Det eneste unntaket er tekstfeltet Name, som lar deg gi klippet et eget navn som erstatter standardnavnet gitt av Studio.

Feltet Name er tilgjengelig i Klippegenskaper-verktøyet for alle klipptyper. Klippnavn brukes av Movie Windows Tekstvisning, og kan også vises som svevende etiketter når musen beveges over klipp i Storyboard-visningen.

Pinnacle Studio image002 Trimming av videoklipp med Klippegenskaper verktøyet

Forhåndsvisningsområder: Separate forhåndsvisningsfelter viser inn- og ut-framene til det trimmede klippet, sammen med en teller og skippeknapper. Layouten til hvert forhåndsvisningsfelt er veldig likt Player under normal redigering.

Bestemme avspillingsposisjon: En markør på bunnen av verktøyet lar deg bestemme avspillingsposisjonen hvor som helst i klippet. Du kan også bestemme avspillingsposisjonen med telleren eller skippeknappene mellom de to forhåndsvisningsfeltene.

Bruke tellerne: Posisjonene alle de tre tellerne rapporterer er i forhold til starten på klippet, som er posisjon 0:00:00.0. Som med telleren på Player, kan du justere tellerne i Klippegenskaper-verktøyet ved å klikke i et av de fire feltene (timer, minutter, sekunder, frames) for å velge det, og så bruke skippeknappene. Når ingen av feltene er uttrykkelig valgt, gjelder skippeknappene frames-feltet.

Transportkontrollene: Mens Klippegenskaper-verktøyet er i bruk, erstatter transportkontrollene i midtområdet de som normalt vises på Player. Disse spesielle transportkontrollene omfatter en Loop play/Pause-knapp Pinnacle Studio 123 loop button Trimming av videoklipp med Klippegenskaper verktøyet som går gjennom den trimmede delen av klippet gjentatte ganger mens trimpunktene justeres.

Bestemme trimpunktene: Knappen med den venstre klammen Pinnacle Studio 123 left bracket button Trimming av videoklipp med Klippegenskaper verktøyet ved siden av telleren i det venstre forhåndsvisningfeltet og knappen med den høyre klammen Pinnacle Studio 123 right bracket button Trimming av videoklipp med Klippegenskaper verktøyet ved siden av telleren i det høyre forhåndsvisningsfeltet, setter de respektive trimpunktene til nåværende posisjon.

Du kan også justere begge trimpunktene ved å:

·    Taste inn en verdi direkte i den tilhørende telleren

·    Justere et tellerfelt med skippeknappene

·    Trekke i tilhørende trimhåndtak

Tekstfeltet Varighet: Dette feltet viser lengden på det trimmede klippet i timer, minutter, sekunder og frames. Modifiserer du verdien, enten ved å endre tallene direkte eller ved å klikke på de tilhørende skippeknappene, endrer du utpunktet til klippet. Naturligvis kan du ikke endre varigheten til mindre enn en frame, eller til mer enn den originale videoscenen.

Brukstips: Hvis du ønsker å skifte fra trimming av et klipp på video-sporet til trimming av et annet, klikker du bare på det nye klippet mens Klippegenskaper-verktøyet forblir åpent, eller drar Tidslinjemarkøren til det nye klippet.

Trimming av videoklipp med Klippegenskaper-verktøyet