Arbeide med flere digitaliseringsfiler

I enkelte prosjekter ønsker du kanskje å innlemme scener fra flere kildetaper, eller scener fra samme tape som er digitalisert til separate filer. For å oppnå dette laster du inn hver av filene etter tur og drar de scenene du ønsker fra hver fil inn i filmen din.

For å bruke flere digitaliseringsfiler:

1.    Dra scener fra den første digitaliseringsfilen inn i Movie Window.

2.    Bruk nedtrekkmenyen eller mappe-knappen i Videoscener-seksjonen i Albumet til å åpne den neste digitaliserte filen. Studio viser scener kun fra den aktive filen i Albumet. Se Åpne en digitaliseringsfil for detaljert informasjon om dette trinnet.

3.    Dra scener fra den andre digitaliserte filen inn i Movie Window. Fortsett slik til du har gått gjennom alle filene.

Siden en film kan være i kun ett av de to formatene, standard (4:3) og widescreen (16:9), lar ikke Studio deg mikse frame-formater i Movie Window. Normalt er det det første videoklippet du legger til en film som avgjør filmens frameformat, og senere klipp modifiseres for å rette seg etter dette. Se Prosjektets videoformat nedenfor for mer informasjon.

Arbeide med flere digitaliseringsfiler