Grensesnittfunksjoner

Studio gir en rekke forskjellige visuelle tilbakemeldinger når det gjelder klippene i Movie Window:

·    Når et klipp legges til i Movie Window, dukker det opp et grønt merke på Albumets ikon for den respektive scenen. Merket forblir der så lenge et klipp i Movie Window tilhører den scenen.

·    For å se den opprinnelige plasseringen til et klipp i kildevideoen din, bruker du kommandoen Find Scene in Album på høyreklikkmenyen for klipp i Movie Window. Studio markerer eventuelle scener i Albumet det valgte klippet er tatt fra. For å gå den andre veien, bruk kommandoen Album Ø Find Scene in Project for å se hvordan en bestemt Albumscene benyttes i ditt nåværende prosjekt.

·    Når tilstøtende scener fra Albumet plasseres i rekkefølge i Movie Window, vises grensen mellom dem som en stiplet linje. Dette hjelper deg med å holde styr på klippene dine, og påvirker ikke måtene de kan manipuleres på i Movie Window.

·    I Tidslinjemodus indikeres eventuelle spesialeffekter du har påført et klipp av små ikoner langs bunnen av klippet. Disse tilsvarer effektgruppene som vises på browseren for Video effects-verktøyet. Du kan åpne verktøyet for å endre innstillingene ved å dobbeltklikke et av ikonene.

Pinnacle Studio 115 video effect icon on clip Grensesnittfunksjoner

Stjerneikonet nedenfor dette videoklippet viser at minst én av effektene i “Fun effects”-gruppen har blitt påført.

Grensesnittfunksjoner