Sekcja efektów dźwiękowych

Pinnacle Studio 078 album tab   sound effects Sekcja efektów dźwiękowychProgram Studio dostarczany jest wraz z całą gamą gotowych do użycia efektów dźwiękowych. Pliki wav rozmieszczone są w wielu folderach o nazwach odpowiadających różnym kategoriom, np. Zwierzęta, Dzwonki, Filmy rysunkowe.

Folder efektów dźwiękowych: W tej sekcji albumu wyświetlane są pliki dźwiękowe zapisane w jednym folderze na dysku, którego nazwa widoczna jest w górnej części każdej lewej strony tej sekcji. Możliwe jest wyświetlenie dźwięków z innego folderu (niekoniecznie folderu zainstalowanego z programem Studio) przez wybranie innego folderu źródłowego sekcji.

Oprócz plików wav (format wave systemu Windows) w tej sekcji albumu są też wyświetlane pliki w formacie mp3 oraz pliki animacji avi, które można przeciągać do produkcji jako uzupełniające ścieżki audio.

Dowolny klip dźwiękowy można przesłuchać, klikając jego nazwę lub ikonę.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania dźwięków w filmach.

Uzyskiwanie dodatkowych efektów dźwiękowych

Oprócz efektów dźwiękowych zainstalowanych z programem Studio dostępne są też dodatkowe efekty dźwiękowe, które można nabyć w witrynie sieci Web firmy Pinnacle.

Więcej informacji o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Sekcja efektów dźwiękowych