Sekcja menu dysku

Pinnacle Studio 076 album tab   menus Sekcja menu dyskuTa sekcja albumu zawiera kolekcję specjalnie zaprojektowanych menu do tworzenia dysków VCD, S-VCD oraz DVD. Menu w programie Studio to w rzeczywistości tytuły specjalnego typu: mogą być tworzone i edytowane w Edytorze tytułów oraz zapisywane przy użyciu edytora w folderze na dysku lub włączane bezpośrednio do filmu.

Tak jak w przypadku scen wideo i innych zasobów wizualnych, menu dysku, które są używane w bieżącym filmie, są wyróżnione w albumie zielonym znacznikiem wyboru.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania menu dysku w filmach.

Folder menu dysku: Ikony w sekcji menu dysku reprezentują pliki z folderu, którego nazwa widoczna jest w górnej części każdej lewej strony tej sekcji. Menu można dodawać do sekcji, zapisując je w tym właśnie folderze. Jako lokalizację źródłową tej sekcji można również wybrać inny folder.

Symbol ruchomego tła: Niektóre menu dostarczane z programem Studio zawierają tło w postaci ruchomego materiału wideo, a nie statycznego obrazu. Tego rodzaju menu można również tworzyć samodzielnie. Stosując „ruchome tło”, można nadać gotowemu dyskowi bardziej profesjonalny wygląd.

Dostępność: Funkcja ruchomego tła jest dostępna tylko w programie Studio Plus. Więcej informacji na temat tworzenia i edytowania ruchomego tła wideo można znaleźć w części Dodawanie ruchomego tła.

Menu z ruchomym tłem oznaczone są niewielkim symbolem Pinnacle Studio 076 motion background symbol Sekcja menu dysku w prawym dolnym rogu ikony albumu.

Uzyskiwanie dodatkowych menu dysku

Oprócz menu dysku zainstalowanych z programem Studio dostępne są też dodatkowe menu dysku, które można nabyć w witrynie sieci Web firmy Pinnacle. Więcej informacji o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Sekcja menu dysku