Sekcja muzyki

Pinnacle Studio 080 album tab   music Sekcja muzykiW tej sekcji albumu są wyświetlane pliki muzyczne przechowywane w folderze na dysku twardym. Aby użyć pliku, należy go przeciągnąć na ścieżkę muzyczną lub inną ścieżkę audio na osi czasu w oknie filmu.

Folder muzyki: Pliki wav, mp3 i inne pliki audio pochodzą z folderu, którego nazwa jest widoczna w górnej części każdej lewej strony tej sekcji. Inne pliki muzyczne można dodawać do sekcji, zapisując je właśnie w tym folderze. Jako lokalizację źródłową tej sekcji można też wybrać inny folder.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania obrazów nieruchomych w filmach.

Sekcja muzyki