Sekcja obrazów nieruchomych

Pinnacle Studio 074 album tab   photos Sekcja obrazów nieruchomychW tej sekcji albumu są wyświetlane ikony miniatur plików obrazów, które mogą obejmować pobrane klatki wideo, fotografie i rysunki zapisane w mapach bitowych. Obsługiwana jest większość standardowych formatów plików obrazów. Tak jak w przypadku scen wideo, wszystkie obrazy, które są używane w bieżącym filmie, są oznaczone zielonym znacznikiem wyboru.

Folder obrazów nieruchomych: Ikony w sekcji obrazów nieruchomych reprezentują pliki z folderu, którego nazwa widoczna jest w górnej części każdej lewej strony tej sekcji. Obrazy można dodawać do sekcji, zapisując je w tym właśnie folderze. W tym folderze można zapisać na przykład klatki wideo pobrane przy użyciu narzędzia pobierania klatek lub tytuł z Edytora tytułów. Jako lokalizację źródłową tej sekcji można również wybrać inny folder.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania obrazów nieruchomych w filmach.

Sekcja obrazów nieruchomych