Sekcja przejść

Pinnacle Studio 069 album tab   transitions Sekcja przejśćSekcja przejść albumu udostępnia bogaty zestaw przejść zawartych w klipach gotowych do przeciągnięcia i upuszczenia. Dla wygody użytkownika przejścia są podzielone na grupy. Grupę przejść, która ma zostać wyświetlona, wybiera się przy użyciu listy rozwijanej. Wszystkie przejścia w danej grupie są wyświetlane na odpowiedniej liczbie stron albumu.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat przejść i sposobów ich używania w filmach.

Pinnacle Studio image002 Sekcja przejść

Kolekcja przejść programu Studio obejmuje 74 przejścia standardowe, ponad 50 przejść Alpha Magic oraz zestaw startowy przejść 3-W Hollywood FX (bez ograniczeń).

Uzyskiwanie dodatkowych przejść

Oprócz przejść zainstalowanych z programem Studio dostępne są też dodatkowe pakiety przejść Hollywood FX, które można nabyć w witrynie sieci Web firmy Pinnacle.

Więcej informacji o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Wyświetlanie nazwy przejścia

Pinnacle Studio image003 Sekcja przejśćPrzy przesuwaniu wskaźnika myszy na ikonami przejść w albumie wskaźnik przybiera postać symbolu pobierania (wskazując możliwość przeciągnięcia przejścia z albumu do okna filmu). Po chwilowym wstrzymaniu wskaźnika na ikonie wyświetlana jest nazwa przejścia. Informacja wyświetlana jest przez kilka sekund lub do czasu przesunięcia wskaźnika myszy poza dane przejście.

Przeglądanie efektów przejść

Kliknięcie ikony przejścia powoduje zademonstrowanie przejścia w odtwarzaczu. Literą „A“ oznaczany jest klip poprzedni, a literą „B“ – następny. Demonstracja trwa tak długo, jak długo ikona pozostaje zaznaczona.

Pinnacle Studio 072 transition demo Sekcja przejść

Aby dokładnie zobaczyć przejście, można zatrzymać odtwarzanie, a następnie za pomocą przycisków przewijania (Przewiń o klatkę do tyłu i Przewiń o klatkę do przodu) obejrzeć je klatka po klatce.

Sekcja przejść