Otwieranie przechwyconego pliku wideo

Domyślnymi lokalizacjami plików wideo użytkownika są domyślny folder przechwytywania w systemie Windows oraz folder Moje wideo. Podczas przeglądania sekcji scen wideo w trybie Pliki obie te lokalizacje są zawsze widoczne na liście rozwijanej w górnej części albumu.

Można również wybrać inne foldery na dysku twardym do przechowywania plików wideo. Program Studio umożliwia przechodzenie do folderów przechowywania plików przez klikanie ikon w trybie Pliki albumu. Można też wybrać plik bezpośrednio, klikając przycisk przeglądania w poszukiwaniu plików w trybie Pliki lub trybie Sceny. Lista zawiera też zarówno foldery bieżące, jak i poprzednie (jeśli różnią się od dwóch standardowych lokalizacji), więc mogą pojawić się jednocześnie cztery różne foldery.

W systemie Windows XP folder przechwytywania znajduje się w folderze dokumentów „All Users” systemu. Rzeczywista nazwa folderu przechwytywania to My videos (Moje wideo), ale w Eksploratorze Windows i w programie Studio jest on widoczny pod nazwą Udostępnione wideo. Odróżnia go to od folderu Moje wideo znajdującym się w osobistym folderze dokumentów użytkownika.

Pinnacle Studio image001 Otwieranie przechwyconego pliku wideo

Szczegółowe informacje dotyczące trybów i opcji widoku dostępnych podczas pracy ze scenami wideo w albumie zawiera temat Sekcja scen wideo.

Otwieranie folderu

Zawartość folderu jest wyświetlana w trybie Pliki albumu. Pokazywane są zarówno podfoldery, jak i pliki wideo cyfrowego w bieżącym folderze.

Pinnacle Studio image002 Otwieranie przechwyconego pliku wideo

Trzy sposoby otwierania folderu

·     W trybie Pliki sekcji scen wideo wybierz nazwę folderu na liście rozwijanej lub kliknij dwukrotnie dowolny wymieniony folder.

·     Kliknij przycisk folderu nadrzędnego Pinnacle Studio 057 album parent button Otwieranie przechwyconego pliku wideo w trybie Pliki lub trybie Sceny.

·     Kliknij przycisk przeglądania w poszukiwaniu plików Pinnacle Studio 057 album folder button Otwieranie przechwyconego pliku wideo i za pomocą okna dialogowego Otwieranie odszukaj na dysku twardym plik wideo cyfrowego w trybie Pliki lub trybie Sceny. Gdy plik zostanie otwarty w programie Studio, przełącz się do trybu Pliki, aby wyświetlić zawartość folderu nadrzędnego.

Otwieranie pliku

Po otwarciu pliku wideo wyświetlane są ikony reprezentujące sceny zawarte w pliku:

Pinnacle Studio image005 Otwieranie przechwyconego pliku wideo

Trzy sposoby otwierania pliku wideo cyfrowego

·     Gdy sekcja scen wideo jest w trybie Sceny, wybierz nazwę pliku na liście rozwijanej.

·     W trybie Pliki kliknij dwukrotnie wymieniony plik.

·     Kliknij przycisk przeglądania w poszukiwaniu plików Pinnacle Studio 058 album folder button Otwieranie przechwyconego pliku wideo i za pomocą okna dialogowego Otwieranie odszukaj na dysku twardym plik wideo cyfrowego o dowolnym obsługiwanym typie.

Wykrywanie scen i miniatury

Po otwarciu pliku wideo album zostanie wypełniony wykrytymi scenami pliku. Każda scena jest widoczna jako miniatura – ikona pierwszej klatki danej sceny. Jeśli pierwsza klatka nie jest dobrą ikoną sceny, program Studio umożliwia wybór innej.

Aby zmienić miniatury w albumie:

1.      Wybierz scenę do zmiany.

2.      Za pomocą odtwarzacza odszukaj klatkę, która ma być widoczna w miniaturze.

3.      Kliknij polecenie menu Album Ø Ustaw miniaturę.

Współczynniki proporcji wideo

Większość plików wideo cyfrowego zawiera informacje umożliwiające programowi Studio automatyczne wykrycie współczynnika proporcji klatek 4:3 lub 16:9. Jeśli plik nie zawiera informacji o współczynniku proporcji, w programie Studio domyślnie przyjmowany jest standardowy format 4:3.

Polecenia Współczynnik proporcji 4:3 oraz Współczynnik proporcji 16:9 w menu Album umożliwiają ręczne ustawienie wymaganego współczynnika. Polecenia te są też dostępne w menu podręcznym wideo w albumie (wywoływanym prawym przyciskiem myszy). Metodą ich działania jest rozciąganie oryginalnych klatek do nowego rozmiaru. Na przy
kład jeśli współczynnik proporcji filmu w formacie 4:3 zostanie ustawiony na 16:9, to osoby i obiekty występujące na filmie będą wyglądać na poszerzone w stosunku do wysokości.

Różni się to od operacji konwersji rozmiaru klatek, która następuje po dodaniu sceny do projektu filmowego o „odwrotnym” współczynniku proporcji. W takim przypadku scena jest skalowana równomiernie w obydwu wymiarach, tak aby zmieściła się w klatce docelowej, a nadmiar jest wyświetlany na czarno.

Pinnacle Studio 060 aspect ratio examples Otwieranie przechwyconego pliku wideo

Ilustracja po lewej – oryginalna klatka w formacie 4:3; ilustracja środkowa – ta sama klatka z czarnymi paskami bocznymi po dodaniu jej do projektu o formacie 16:9; ilustracja po prawej – ta sama klatka po zastosowaniu polecenia Współczynnik proporcji 16:9.

Uwaga: Format klatek projektu filmowego, którego nie można zmienić po utworzeniu projektu, można ustawić dla nowych projektów w panelu opcji Preferencje projektu.

Otwieranie przechwyconego pliku wideo