Ponowne wykrywanie scen

Jeśli po połączeniu lub podzieleniu scen zajdzie w późniejszym czasie potrzeba przywrócenia ich do stanu pierwotnego, można przeprowadzić ponowne wykrywanie dowolnej sceny lub zaznaczonych scen. Wyniki wykrywania są identyczne, jak te uzyskane po przechwytywaniu pod warunkiem, że używana jest ta sama technika wykrywania scen.

Jeśli sceny zostały podzielone, należy je najpierw ponownie połączyć. Pierwotna kolejność scen zostanie przywrócona w procesie wykrywania, nawet jeśli nie pamięta się dokładnie początkowego stanu i ponownie połączy się zbyt wiele scen niż to konieczne.

Aby wykryć sceny ponownie:

1.      Jeśli konieczne jest ponowne połączenie scen, najpierw zaznacz podzielone sceny, a następnie wybierz polecenie menu Album Ø Połącz sceny.

2.      Zaznacz sceny, które mają zostać ponownie wykryte.

3.      Z menu Album wybierz polecenie Wykryj sceny według zawartości wideo lub Wykryj sceny według daty i godziny nakręcenia.

W trakcie wykrywania scen i wypełniania albumu przez program Studio wyświetlane jest okno postępu.

Ponowne wykrywanie scen