Przeglądanie przechwyconego materiału wideo

Sceny otwartego pliku przechwyconego materiału wideo mogą być przeglądane w dowolnym momencie pojedynczo lub po kilka jednocześnie.

Aby przejrzeć przechwycony materiał wideo od wybranej sceny:

1.      Kliknij w albumie ikonę żądanej sceny.

W odtwarzaczu zostanie wyświetlona pierwsza klatka wybranej sceny.

2.      Kliknij w odtwarzaczu przycisk Odtwórz.

Odtworzone zostaną wybrane sceny oraz sceny po nich następujące. Postęp odtwarzania jest wskazywany na trzy sposoby.

·     W miarę odtwarzania wyróżniane są kolejne sceny.

·     Suwak odtwarzacza wskazuje bieżącą pozycję w obrębie całego filmu.

·     Podczas odtwarzania przy miniaturach scen wyświetlany jest pasek postępu. W miarę kontynuowania przeglądania przechwyconego materiału wideo pasek postępu przesuwa się od jednej miniatury do kolejnej.

Pinnacle Studio 061 scene icon progress Przeglądanie przechwyconego materiału wideo

Przeglądanie plików wideo cyfrowego

Gdy w trybie Pliki albumu jest zaznaczony plik wideo, można wyświetlić podgląd wideo przy użyciu odtwarzacza bez konieczności otwierania tego pliku w albumie.

Pinnacle Studio image002 Przeglądanie przechwyconego materiału wideo

Przeglądanie przechwyconego materiału wideo