Widok komentarzy

W domyślnym widoku trybu Sceny w sekcji scen wideo, jakim jest Widok miniatur, każda scena jest reprezentowana przez ikonę miniatury. Aby wyświetlić więcej informacji o każdej scenie, należy się przełączyć do Widoku komentarzy, korzystając z dowolnej z metod opisanych w temacie Opcje widoku.

W widoku komentarzy przy scenach albumu wyświetlane są dostępne do edycji podpisy. Wykorzystanie tych podpisów zależy od użytkownika: mogą to być słowa kluczowe wyszukiwania, nazwy scen lub komentarze opisujące zawartość scen. Domyślny podpis generowany jest na podstawie kolejnego numeru sceny i jej czasu trwania (np. „Scena 3, 7:21”).

Pinnacle Studio image001 Widok komentarzy

Po kliknięciu sceny wideo wyświetlane jest obok pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie własnej nazwy lub komentarza.

Pinnacle Studio image002 Widok komentarzy

Wybieranie scen według nazwy

Opcja o takiej nazwie umożliwia wybieranie scen wideo przez wyszukiwanie słów kluczowych w komentarzach. Aby otworzyć poniższe okno dialogowe, należy wybrać polecenie Album Ø Wybierz sceny według nazwy.

Pinnacle Studio image003 Widok komentarzy

W polu tekstowym należy wprowadzić słowo kluczowe i kliknąć przycisk OK, aby wyróżnić wszystkie sceny albumu, których podpis zawiera dane słowo kluczowe. Domyślne podpisy nie są przeszukiwane, jedynie podpisy zmodyfikowane przez użytkownika.

Pinnacle Studio image004 Widok komentarzy

Widok komentarzy