Wyświetlanie informacji o scenie i pliku

Pinnacle Studio image001 Wyświetlanie informacji o scenie i plikuPrzy przesuwaniu wskaźnika myszy nad scenami wideo wskaźnik zastępowany jest symbolem pobierania. Chwilowe wstrzymanie wskaźnika nad sceną powoduje wyświetlenie etykietki z jej czasem rozpoczęcia i długością. Po wstrzymaniu symbolu pobierania nad sceną okno to jest wyświetlane przez kilka sekund. Wyświetlany czas rozpoczęcia jest kodem czasowym pochodzącym z oryginalnego źródłowego materiału wideo, wyrażonym w minutach, sekundach i klatkach.

Zobacz temat Widok komentarzy, aby poznać inny sposób wyświetlania informacji o scenach wideo.

Pinnacle Studio image002 Wyświetlanie informacji o scenie i plikuAby uzyskać informacje o plikach wideo, gdy sekcja scen wideo jest w trybie widoku folderu, należy wybrać polecenie Widok szczegółów z menu kontekstowego albumu. Informacje te obejmują nazwę pliku, rozdzielczość, współczynnik proporcji, czas trwania oraz szybkość klatek. Bardziej zwarty widok listy można przywrócić poleceniem Widok ikon.

Wyświetlanie informacji o scenie i pliku