Sekcja tytułów

Pinnacle Studio 073 album tab   titles Sekcja tytułówTa sekcja albumu zawiera kolekcję tekstów tytułów w różnorodnych stylach. Można ich używać w swoich filmach jako tytułów pełnoekranowych lub nakładanych. Różnica między nimi polega na tym, iż w przypadku tytułów nakładanych przezroczyste tło jest zastępowane innym materiałem (zwykle klipem wideo), natomiast w przypadku tytułów pełnoekranowych tło jest zastępowane czarnym kolorem.

Pinnacle Studio image002 Sekcja tytułówW widoku albumu ta część tytułu, która w przypadku tytułów nakładanych będzie traktowana jako przezroczysta, jest oznaczona szarą szachownicą. (Jeśli preferowane jest czarne tło, należy wybrać polecenie menu Album Ø Tło – czarne). Tak jak w przypadku scen wideo, wszystkie tytuły, które zostały dodane do bieżącego projektu, są oznaczone w albumie zielonym znacznikiem wyboru.

Dzięki wszechstronnemu, wbudowanemu Edytorowi tytułów programu Studio można w razie potrzeby z łatwością tworzyć własne tytuły. Często wygodniej jest jednak rozpocząć pracę od jednego z dostarczonych tytułów, a następnie dostosować go w Edytorze tytułów.

Folder tytułów: Ikony w sekcji tytułów reprezentują pliki z folderu, którego nazwa widoczna jest w górnej części każdej lewej strony tej sekcji. Utworzone lub zmodyfikowane tytuły można dodać do sekcji, zapisując je w Edytorze tytułów w tym właśnie folderze. Jako lokalizację źródłową tej sekcji można również wybrać inny folder.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania tytułów w filmach.

Sekcja tytułów