Edycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus

W programie Studio Plus wprowadzono możliwość edycji wielościeżkowej, dodając pomocniczą ścieżkę wideo do osi czasu okna filmu, zwaną ścieżką nakładek. Można teraz używać zaawansowanych efektów obrazu w obrazie oraz kluczowania kolorem, zachowując jednocześnie wygodę wynikającą z uproszczonego i intuicyjnego interfejsu użytkownika programu Studio.

         đŚcieżka nakładek – wprowadzenie

         đEdycja A/B

         đNarzędzie Obraz w obrazie

         đNarzędzie Kluczowanie kolorem

         đWybieranie kolorów

Edycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus