Edycja A/B

Druga ścieżka wideo w programie Studio Plus często upraszcza wykonywanie standardowych operacji, takich jak edycja ze wstawianiem i edycja z dzieleniem (cięcia typu L i cięcia typu J).

Przykładowo edycja ze wstawianiem staje się dziecinnie prostą operacją: wystarczy przeciągnąć wstawiany klip na ścieżkę nakładek, a następnie przyciąć go według potrzeb.  (Zobacz część Narzędzie Obraz w obrazie ,jeżeli chcesz, aby druga ścieżka wideo była wyświetlana w zmniejszonym rozmiarze, tak aby zasłaniała tylko część głównego wideo).

Pinnacle Studio 178 overlay track   insert edit Edycja A/B

Edycja ze wstawianiem na ścieżce nakładek. Główne wideo jest przysłonięte w trakcie odtwarzania klipu B.

W cięciach typu J i typu L część klipu zawierająca materiał audio rozpoczyna się nieznacznie przed (J) lub nieznacznie po (L) wideo. Cięcia te są często używane razem w celu złagodzenia początku i końca wstawionego klipu.

Pinnacle Studio 179 overlay track   split edit Edycja A/B

Edycja z dzieleniem na ścieżce nakładek. Ścieżka wideo nakładki została zablokowana, umożliwiając przycięcie materiału audio klipu B. Główne audio może zostać skrócone lub wyciszone, zgodnie z potrzebą.

Edycja A/B