Narzędzie Kluczowanie kolorem

Kluczowanie kolorem to szeroko stosowana technika, dzięki której na scenie wideo mogą się pojawiać obiekty pierwszego planu, które nie były obecne w momencie nagrywania sceny, a często w normalnych warunkach ich obecność jest nierealna. Gdy widzimy na ekranie gwiazdę kina akcji wpadającą do wulkanu, walczącą z gigantycznym insektem lub biegnącą na ratunek w przestrzeni kosmicznej, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że przy tworzeniu takiej sceny użyto kluczowania kolorem lub innej pokrewnej technologii.

Efekty kluczowania kolorem są często nazywane efektami „niebieskiego ekranu“ lub „zielonego ekranu“, ponieważ akcja pierwszego planu jest nagrywana na jednolitym niebieskim lub zielonym tle. Tło jest następnie elektronicznie usuwane, tak że pozostaje tylko akcja pierwszego planu, która następnie jest nakładana na docelowe tło ostatecznej sceny (przygotowane osobno).

Niebieski i zielony są zwykle preferowanymi kolorami dla efektu kluczowania kolorem, ponieważ ich usunięcie z obrazu nie wpływa na odcienie skóry ludzkiej. Zasadniczo jednak w narzędziu Kluczowanie kolorem w programie Studio można użyć dowolnej barwy.

Pinnacle Studio 186 chroma key demo Narzędzie Kluczowanie kolorem

Tworzenie sceny za pomocą kluczowania kolorem: Klip na ścieżce wideo (ilustracja po lewej) został wybrany jako tło dla klipu zielonego ekranu na ścieżce nakładek (środkowa ilustracja). Kluczowanie kolorem powoduje usunięcie zielonego tła w celu utworzenia sceny (ilustracja po prawej).

Tak jak w przypadku narzędzia Obraz w obrazie, pierwszym krokiem przy rozpoczęciu pracy z narzędziem Kluczowanie kolorem jest przeciągnięcie klipów wideo na oś czasu. Klipy, które mają być tłem, należy upuścić na ścieżkę wideo. Klip pierwszego planu, który powinien mieć jednolite i mocno nasycone tło (takie jak klip na środkowej ilustracji powyżej), umieszcza się na ścieżce nakładek pod klipem głównym.

Pinnacle Studio 187 video tool icon   pip and ck Narzędzie Kluczowanie koloremGdy klipy są już na miejscu, należy zaznaczyć klip pierwszego planu, a następnie otworzyć narzędzie Obraz w obrazie i kluczowanie kolorem. Jest to siódme narzędzie w przyborniku wideo okna filmu. Należy wybrać kartę Kluczowanie kolorem, aby wyświetlić potrzebne elementy sterujące.

Pinnacle Studio image003 Narzędzie Kluczowanie kolorem

Interfejs narzędzia Kluczowanie kolorem.

Elementy sterujące narzędziem kluczowania kolorem

Narzędzie Kluczowanie kolorem tworzy „maskę”, przedstawioną na obrazku Kanał koloru z lewej strony okna narzędzia, w której przezroczysty fragment klatki jest oznaczony na czarno, a fragment nieprzezroczysty (ten, który będzie widoczny w ostatecznej scenie) – na biało. Większość pozostałych elementów sterujących służy do dokładnego definiowania obszarów klatki, które znajdą się w przezroczystym fragmencie maski, przez ustawienie koloru kluczowego i powiązanych właściwości.

Przezroczystość: Suwaka tego należy użyć, jeżeli wideo znajdujące się pod spodem ma prześwitywać również przez samą nakładkę (która normalnie jest nieprzezroczysta). Przesuwanie suwaka w prawo powoduje zwiększanie przezroczystości nakładki, wraz z jej obramowaniem i cieniem.

Ustawienia wstępne: Narzędzie udostępnia dwa ustawienia wstępne o nazwach Klucz zielonego ekranu i Klucz niebieskiego ekranu. Stanowią one dobry punkt startowy do konfigurowania ustawień narzędzia, w przypadku gdy używany jest jeden ze standardowych kolorów kluczowania kolorem.

Kolor kluczowy: Za pomocą próbnika kolorów lub przycisków zakraplacza należy wybrać kolor, który zostanie usunięty z klatki wideo (w wyniku czego pozostanie tylko żądany pierwszy plan).

W obszarze tym nie wybiera się rzeczywistego koloru, a raczej odcień, niezależnie od innych właściwości – nasycenia i intensywności, które w połączeniu z odcieniem utworzą pełną specyfikację koloru. Wybrany odcień jest przedstawiany przez położenie podświetlonego regionu na obwodzie koła kolorów.

Pinnacle Studio image004 Narzędzie Kluczowanie kolorem Pinnacle Studio image005 Narzędzie Kluczowanie kolorem

Na kole kolorów narzędzia Kluczowanie kolorem jest podświetlony zakres odcieni (przy obwodzie) i wartości nasycenia koloru (wzdłuż promienia). Każdy piksel w obrębie klatki nakładki, którego odcień i nasycenie należą do podświetlonego regionu, będzie traktowany jak przezroczysty.

Tolerancja kolorów: Ten suwak steruje szerokością zakresu odcieni, które będą rozpoznawane jako należące do koloru kluczowego. Przesuwanie suwaka w prawo zwiększa kąt łuku objętego podświetlonym regionem na kole kolorów.

Minimalne nasycenie: Nasycenie reprezentuje ilość odcienia w kolorze. Piksel o nasyceniu równym zero (co odpowiada środkowi koła koloru) nie ma odcienia: należy on do „skali odcieni szarości”, której wartościami skrajnymi są biały i czarny. Kluczowanie kolorem działa najefektywniej, gdy tło jest mocno i jednolicie nasycone, umożliwiając ustawienie tego suwaka na wysoką wartość. W rzeczywistym świecie skoki oświetlenia i wahania aparatury powodują powstanie tła, które odbiega od ideału. Przesuwanie suwaka w lewo umożliwia określenie szerszego zakresu wartości nasycenia do dopasowania, wskazywanego przez podświetlony region rozszerzony dalej w kierunku środka koła kolorów.

Gładkość: Ten suwak steruje gęstością obrazu wideo w tle. Po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo główny obraz wideo będzie całkowicie czarny. W miarę przesuwania suwaka w prawo główne wideo jest przywracane stopniowo do pełnej gęstości.

Likwidacja rozlania: Odpowiednie ustawienie tego suwaka może pomóc w likwidacji szumu wideo lub poszarpanych krawędzi obiektu pierwszego planu.

Włącz kluczowanie kolorem: To pole wyboru umożliwia włączanie i wyłączanie efektu kluczowania kolorem.

Zastosuj do nowych klipów: Poręczna opcja umożliwiająca zastosowanie tych samych ustawień kluczowania kolorem do kilku różnych klipów. Gdy opcja ta jest zaznaczona, efekt kluczowania kolorem jest automatycznie stosowany do każdego nowego klipu przeciąganego na ścieżkę nakładek, przy użyciu tych samych ustawień, jakie były wyświetlane przy ostatnim otwarciu narzędzia.

Interfejs efektu Kluczowanie kolorem

Użytkownicy, którzy wolą wprowadzać ustawienia parametrów kluczowania kolorem numerycznie zamiast graficznie, mogą skorzystać z alternatywnego interfejsu udostępnianego przez narzędzie Efekty wideo. Można też połączyć te dwie metody, określając ustawienia początkowe za pomocą narzędzia Kluczowanie kolorem, a następnie dostrajając je precyzyjnie za pomocą parametrów numerycznych efektu.

Parametry dostępne w efekcie plug-in Kluczowanie kolorem dla programu Studio Plus są niemal dokładnym odpowiednikiem ustawień oferowanych w narzędziu Kluczowanie kolorem, efekt udostępnia jednak dodatkową opcję – Inwersja klucza. Po uaktywnieniu tej opcji fragmenty klucza, które normalnie są nieprzezroczyste, są traktowane jak przezroczyste i odwrotnie – fragmenty przezroczyste stają się nieprzezroczyste. W wyniku tego wideo znajdujące się pod spodem będzie widoczne w każdym miejscu, poza obszarem maskowanym przez kolorowy ekran.

Pinnacle Studio image006 Narzędzie Kluczowanie kolorem

Ustawienia parametrów efektu Kluczowanie kolorem.

Narzędzie kluczowania kolorem udostępnia specjalny widok wygenerowanego klucza przezroczystości. Aby uzyskać ten widok w odtwarzaczu podczas pracy z parametrami efektu, należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż klucz.

Pinnacle Studio image007 Narzędzie Kluczowanie kolorem

Korzystanie z funkcji Pokaż klucz: Po lewej klucz, po prawej rzeczywisty obraz.

Porady dotyczące kluczowania kolorem

Bez względu na możliwości oferowane przez używane oprogramowanie, pomyślny rezultat zastosowania techniki kluczowania kolorem zależy od starannego przygotowania ujęcia i może wymagać wykonania kilku prób w celu uzyskania wszystkich szczegółów. Oto kilka porad, które pomogą w przygotowaniach:

Jak najbardziej równomierne oświetlenie tła: Bardzo często na tle, którego zabarwienie wygląda gołym okiem jednolicie, podczas odtwarzania ujawniają się obszary zbyt ciemne lub zbyt wyblakłe, aby mogły dać dobre rezultaty kluczowania kolorem (technika ta współpracuje najlepiej z tłami o jednolitym, nasyconym kolorze). Aby tło było dobrze oświetlone na całym obszarze i nie zawierało tzw. „punktów aktywnych”, należy użyć kilku źródeł światła. Alternatywą jest użycie rozproszonego światła słonecznego, takiego jak wytwarzane przy zachmurzonym niebie, które daje dobre efekty w przypadku nagrywania ujęcia na wolnym powietrzu.

Uwaga: W witrynie sieci Web firmy Pinnacle można nabyć po niewysokiej cenie profesjonalne tła do użycia z techniką kluczowania kolorem.

Zadbanie, aby obiekt nie rzucał cienia na ekran: Oświetlenie obiektu i pierwszego planu należy zaaranżować w ten sposób, aby na tło nie padały żadne cienie. Obiekt nie powinien się znajdować bliżej niż jeden metr od tła.

Pinnacle Studio image008 Narzędzie Kluczowanie kolorem

Przygotowywanie ujęcia dla kluczowania kolorem. Tło jest oświetlone dobrze i równomiernie oraz umieszczone we właściwym miejscu za obiektem, tak że nie pada na nie cień. Oświetlenie obiektu powinno zostać ustawione odpowiednio do tła, które znajdzie się w ujęciu.

Uważne wybranie kolorów pierwszego planu: Obiekt nie może być ubrany na zielono w przypadku nagrywania ujęcia na zielonym ekranie lub na niebiesko w przypadku używania niebieskiego ekranu. Obszary, które zostaną uznane za pasujące do koloru kluczowego, zostaną usunięte z klatki. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku używania niejednolitych teł, które wymagają ustawienia szerszej tolerancji kolorów w parametrach kluczowania kolorem.

Utworzenie gładkiego profilu: Kluczowanie kolorem daje lepsze rezultaty w przypadku gładkich krawędzi niż krawędzi schodkowatych czy złożonych. Dlatego należy się postarać, aby obiekt miał gładki profil w obiektywie. Szczególny problem mogą stwarzać włosy, dlatego w miarę możliwości należy je wygładzić. A jeszcze lepiej, gdyby obiekt miał ubrane nakrycie głowy.

Używanie wąskich kadrów: Im szerszy jest kadr, tym większe musi być tło, co utrudnia kontrolowanie ujęcia. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego problemu jest kadrowanie obiektu od pasa w górę zamiast całej postaci.

Narzędzie Kluczowanie kolorem