Narzędzie Obraz w obrazie

Obraz w obrazie – metoda umieszczania dodatkowej klatki wideo na głównym obrazie wideo – jest uniwersalnym efektem znanym z zastosowań w profesjonalnych produkcjach telewizyjnych.

Pinnacle Studio 180 pip demo Narzędzie Obraz w obrazie

Obraz w obrazie z opcjonalnym obramowaniem, cieniem i zaokrąglonymi narożnikami (ilustracja po lewej). Efekty podzielonego ekranu, których przykładem jest podział pionowy przedstawiony na ilustracji po prawej, są jedną z odmian obrazujących uniwersalność narzędzia Obraz w obrazie.

Aby użyć narzędzia Obraz w obrazie, należy rozpocząć pracę w zwykły sposób, przeciągając klipy wideo na oś czasu w oknie filmu. Klipy, które mają być tłem, należy upuścić na ścieżkę wideo. Klip pierwszego planu – klip obrazu w obrazie – umieszcza się na ścieżce nakładek pod klipem głównym.

Uwaga: Jeżeli planowane jest użycie efektu podzielonego ekranu, takiego jak przedstawiony na prawej ilustracji powyżej, nie ma znaczenia, na której ścieżce znajdzie się który klip.

Pinnacle Studio 180 video tool icon   pip and ck Narzędzie Obraz w obrazieGdy klipy są już na miejscu, należy zaznaczyć klip pierwszego planu, a następnie otworzyć narzędzie Obraz w obrazie i kluczowanie kolorem. Jest to siódme narzędzie w przyborniku wideo okna filmu. To narzędzie to w rzeczywistości dwa narzędzia — Obraz w obrazie i Kluczowanie kolorem — dlatego zwykle będą wymieniane osobno.

Pinnacle Studio image003 Narzędzie Obraz w obrazie

Narzędzie Obraz w obrazie i kluczowanie kolorem to w rzeczywistości dwa narzędzia w jednym. Ponieważ są one używane niezależnie, traktowane są jako osobne narzędzia. Na ilustracji przedstawiono wygląd interfejsu narzędzia Obraz w obrazie. Kliknięcie karty Kluczowanie kolorem w górnej części okna powoduje wyświetlenie interfejsu drugiego narzędzia.

Elementy sterujące narzędziem Obraz w obrazie

Większość lewej części okna narzędzia Obraz w obrazie zajmuje interaktywny obszar układu, w którym można przeglądać i modyfikować wymiary, położenie i przycięcie wideo nakładki. Wprowadzane zmiany są odzwierciedlane na podglądzie odtwarzacza podczas pracy.

Obszar układu ma dwa tryby, które wybiera się za pomocą przycisków opcji Skala i Przycięcie.

Tryb skalowania: Szary, kratkowany region w obszarze układu reprezentuje tę część klatki nakładki, przez którą będzie widoczne wideo znajdujące się pod spodem. W typowych zastosowaniach techniki obrazu w obrazie region ten stanowi większość ekranu, zaś nakładka ma rozmiar na tyle mały, aby główny obraz wideo nie był niepotrzebnie przesłonięty. Klatkę obrazu w obrazie można modyfikować na trzy sposoby:

·     Klikając klatkę obrazu w obrazie i przeciągając ją w obrębie obszaru układu w celu zmiany jej położenia na klatce głównego wideo.

·     Używając punktów sterujących na środkach krawędzi klatki obrazu w obrazie w celu zmiany jej wymiarów niezależnie jeden od drugiego.

·     Używając punktów sterujących w narożnikach klatki obrazu w obrazie w celu zmiany jej rozmiaru z zachowaniem proporcji (współczynnika proporcji).

Tryb przycięcia: W tym trybie obszar układu przedstawia całą klatkę nakładki, niezależnie od jej rzeczywistych wymiarów ustawionych w trybie skalowania. Prostokąt wyznaczony przez punkty sterujące pokazuje, który fragment klatki będzie widoczny. Na zewnątrz widocznego obszaru klatka jest półprzezroczysta, dzięki czemu widać pod nią kratkowany wzór.

Tak jak w trybie skalowania, środkowe punkty sterujące umożliwiają dowolne dopasowywanie prostokąta przycięcia, natomiast narożne punkty sterujące powodują zachowanie współczynnika proporcji.

Pinnacle Studio image004 Narzędzie Obraz w obrazie

Narzędzie Obraz w obrazie w trybie skalowania (po lewej) i w trybie przycięcia (po prawej).

Ustawienia wstępne: Z listy tej można wybrać wstępne ustawienie, które spowoduje skonfigurowanie wszystkich elementów sterujących narzędzia Obraz w obrazie do predefiniowanych wartości skojarzonych z tym ustawieniem. Można wybrać ustawienie wstępne jako pierwsze przybliżenie żądanych ustawień, a następnie dopasować je ręcznie w celu uzyskania dokładnie żądanego efektu.

Przezroczystość: Suwaka tego należy użyć, jeżeli wideo znajdujące się pod spodem ma prześwitywać również przez samą nakładkę. Przesuwanie suwaka w prawo powoduje zwiększanie przezroczystości nakładki, wraz z jej obramowaniem i cieniem.

Pinnacle Studio image005 Narzędzie Obraz w obrazieObramowanie: Elementy sterujące w tym obszarze umożliwiają ustawienie koloru, szerokości i przezroczystości obramowania wykreślonego wokół klatki nakładki. Jeżeli klatka nie ma mieć obramowania, należy ustawić wartość szerokości na zero (przesunąć suwak w lewo do samego końca).

Suwak Gładkość steruje ilością rozmycia zewnętrznych krawędzi obramowania. W miarę przesuwania suwaka w lewo krawędzie stają się coraz bardziej ostre, a w miarę przesuwania w prawo – coraz bardziej zmieszane z wideo w tle. Zaznaczenie pola wyboru Zaokrąglone narożniki powoduje zaokrąglenie narożników prostokąta obrazu w obrazie.

Pinnacle Studio image006 Narzędzie Obraz w obrazieCień: Elementy sterujące w tym obszarze umożliwiają ustawienie koloru, szerokości, kąta i przezroczystości padaj

Narzędzie Obraz w obrazie