Ścieżka nakładek – wprowadzenie

Bezpośrednio po zainstalowaniu programu na osi czasu jest wyświetlane pięć ścieżek, które są znane użytkownikom korzystającym już wcześniej z programu Studio: ścieżka wideo ze skojarzoną ścieżką oryginalne audio oraz ścieżki tytułu, efektów dźwiękowych i muzyki.

Aby otworzyć ścieżkę nakładek, należy przeciągnąć klip wideo z albumu Œ do okna filmu i upuścić go na ścieżkę tytułu . Spowoduje to natychmiastowe otwarcie ścieżki nakładek i umieszczenie na niej klipu Ž.

Pinnacle Studio image001 Ścieżka nakładek – wprowadzenie

Upuszczenie klipu wideo na ścieżkę tytułu powoduje otwarcie ścieżki nakładek.

Wraz ze ścieżką nakładek program Studio dodaje do okna filmu ścieżkę audio nakładki, na której znajdą się oryginalne informacje audio klipu wideo.

Po otwarciu ścieżek audio i wideo nakładki program Studio nie akceptuje już klipów wideo na ścieżce tytułu. Należy przeciągać klipy z albumu bezpośrednio na ścieżkę wideo lub ścieżkę nakładek, zgodnie z potrzebami.

Pinnacle Studio 177 overlay video on timeline Ścieżka nakładek – wprowadzenie

Klipy wideo na ścieżce wideo i ścieżce nakładek.

Wyświetlanie i ukrywanie ścieżki nakładek

Ścieżki audio i wideo nakładki pojawiają się z chwilą dodania pierwszego klipu nakładki. Usunięcie ostatniego klipu z tych ścieżek powoduje natomiast usunięcie tych ścieżek z widoku.

To domyślne działanie pozwala zachować porządek w oknie filmu, usuwając z niego zbędne elementy. Jednak w przypadku częstego używania wideo nakładki korzystniejsze dla użytkownika może być, aby ścieżka nakładek była widoczna przez cały czas. W tym celu należy uaktywnić opcję Zawsze pokazuj ścieżkę nakładek w menu kontekstowym, otwieranym po kliknięciu okna filmu prawym przyciskiem myszy.

Pinnacle Studio image003 Ścieżka nakładek – wprowadzenie

Ścieżka nakładek – wprowadzenie