Wybieranie kolorów

Pinnacle Studio 193 color swatch and dropper Wybieranie kolorówKolory w narzędziach i efektach zawierających parametr kolorów można wybierać za pomocą próbnika kolorów (po lewej) lub przycisku zakraplacza. Kliknięcie próbnika powoduje otwarcie standardowego okna wybierania kolorów, natomiast zakraplacz umożliwia wybranie koloru przez kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu.

Pinnacle Studio image002 Wybieranie kolorów

Dwie metody ustawiania kolorów: Okno dialogowe wybierania kolorów systemu Windows (ilustracja po lewej) otwiera się po kliknięciu przycisku próbnika kolorów dostępnego w niektórych narzędziach i efektach. Kliknięcie przycisku zakraplacza umożliwia wybranie koloru w oknie odtwarzacza lub w innym miejscu za pomocą wskaźnika myszy o kształcie zakraplacza (ilustracja po prawej).

Wybieranie kolorów