Album Edytora tytułów

Album Edytora tytułów jest prostokątnym panelem umieszczonym po prawej stronie ekranu Edytora tytułów. Zawiera on zasoby umożliwiające tworzenie menu i tytułów, podobnie jak główny album programu Studio zawiera zasoby do tworzenia filmów.

Pinnacle Studio 262 album resource buttons Album Edytora tytułówDo obsługi funkcji albumu Edytora tytułów służą cztery przyciski widoczne po lewej, umieszczone między oknem edycji a albumem. Kliknięcie każdego z przycisków spowoduje otwarcie jednej z czterech sekcji albumu: przeglądarki wyglądów, sekcji tła, sekcji obrazów i sekcji przycisków.

Czwarty z tych przycisków (otwierający sekcje Przyciski) jest wyświetlany tylko wtedy, gdy tworzone lub modyfikowane jest menu lub tytuł z głównej ścieżki wideo. Jest tak dlatego, że menu dysków (z punktu widzenia narzędzia Edytor tytułów są to tytuły z przyciskami) nie można umieścić w oknie filmu na osi czasu dla innych ścieżek.

         đPrzeglądarka wyglądów

         đSekcjatła

         đSekcja obrazów

         đSekcja przycisków

Album Edytora tytułów