Przeglądarka wyglądów

Pinnacle Studio 262 looks browser button Przeglądarka wyglądówTa sekcja albumu Edytora tytułów podzielona jest na trzy podsekcje, dostępne po kliknięciu kart Standardowe, Niestandardowe i Ulubione.

Karta Standardowe zawiera kolekcję stylów, które można zastosować do tekstu i innych obiektów używanych w tytułach. Każdy styl ma określony kolor (lub gradient kolorów albo przezroczystość) wszystkich powierzchni, typ krawędzi i cień obiektu, do którego jest stosowany, oraz oddzielny parametr rozmazywania dla każdego z powyższych ustawień. Ostatnim parametrem jest kierunek cienia z ośmioma dostępnymi ustawieniami.

Aby zmienić wygląd istniejącego obiektu, wystarczy zaznaczyć obiekt i kliknąć odpowiednią opcję. Ostatnio wybrany wygląd jest stosowany do nowych obiektów.

Pinnacle Studio 263 selecting in looks browser Przeglądarka wyglądów

Wybieranie wyglądu w przeglądarce wyglądów: każdy przycisk na karcie Standardowe jest dostępny w ośmiu stylach wyświetlanych w podmenu. Każdy wygląd ma identyfikator liczbowy, który jest wyświetlany w postaci etykietki narzędzia pod wskaźnikiem myszy. Na powyższej ilustracji wskaźnik myszy jest ustawiony na wyglądzie 27-3.

Karta Niestandardowe pozwala dostosować istniejące wyglądy lub utworzyć własny wygląd przez odpowiednie ustawienie wymienionych powyżej parametrów. Trzy identyczne zestawy elementów sterujących pozwalają dostosowywać parametry powierzchni, krawędzi i cienia. Na ilustracji widoczne są elementy sterujące ustawieniami powierzchni:

Pinnacle Studio image003 Przeglądarka wyglądów

Trzy przyciski opcji w górnej części panelu pozwalają wybrać pełny kolor, gradient lub brak koloru (przezroczystość). Kliknięcie próbki koloru obok pierwszego przycisku spowoduje wywołanie standardowego okna dialogowego wyboru koloru systemu Windows, do którego dodano suwak Pokrycie (0–100%).

Pinnacle Studio 264 gradient designer Przeglądarka wyglądówKliknięcie próbki obok drugiego przycisku spowoduje otwarcie okna projektanta gradientów, w którym można zdefiniować gradient, określając kolory początkowe w poszczególnych narożnikach kwadratu. Aby ustawić kolor danego narożnika okna gradientu, należy kliknąć próbki kolorów w oknie wyboru koloru.

Uwaga: W niektórych z dostarczonych wyglądów, bardziej zaawansowanych, używane są wewnętrzne funkcje specjalne, nie można ich więc edytować.

Pinnacle Studio 264 favorites buttons Przeglądarka wyglądówKarta Ulubione umożliwia zapisywanie określonych wyglądów niestandardowych, które mogą być ponownie używane w przyszłości. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi pamiętać ani zapisywać zastosowanych parametrów. Aby zapisać bieżący wygląd jako jeden z ulubionych, należy kliknąć przycisk po lewej stronie. Aby usunąć aktualnie zaznaczony „ulubiony” wygląd, należy kliknąć przycisk po prawej stronie.

Przeglądarka wyglądów