Sekcja obrazów

Pinnacle Studio 266 pictures button Sekcja obrazówPodobnie jak obrazy tła, obrazy w sekcji obrazów albumu Edytora tytułów mogą mieć dowolny standardowy format. Nie są one jednak rozciągane tak, aby wypełnić okno edycji. Obrazy są dodawane do tytułu jako obiekty obrazowe i wyświetlane z zachowaniem normalnego rozmiaru, a osiem punktów sterujących rozmieszczonych na ich krawędziach umożliwia zmianę położenia i rozmiaru (jednak nie obracanie i pochylanie).

Podczas grupowania, wyrównywania i wykonywania podobnych operacji obiekty obrazowe zachowują się tak samo jak obiekty tekstowe i oba typy obiektów graficznych.

Sekcja obrazów