Sekcja przycisków

Pinnacle Studio 267 buttons button Sekcja przyciskówPonieważ tytuły stają się interakcyjnymi menu właśnie dzięki przyciskom, ta sekcja albumu Edytora tytułów jest dostępna tylko wtedy, gdy edytowane menu lub tytuł znajduje się na głównej ścieżce wideo. Jest to jedyna ścieżka, na której można umieszczać menu.

Najogólniej mówiąc, przycisk jest obszarem ekranu, z którym użytkownik może wchodzić w interakcję. Przyciski są sklasyfikowane w zależności od działań, które są wykonywane po ich aktywowaniu, a nie według wyglądu, który powinien być dobrany tak, aby informować o funkcji przycisku (choć nie jest to wymagane). Cztery typy przycisków to:

·     Normalne: Kliknięcie tego przycisku powoduje włączenie odtwarzania rozdziału (czyli zwykłego materiału wideo) lub wyświetlenie innego menu. Łącze między przyciskiem a jego obiektem docelowym tworzy się za pomocą narzędzia Właściwości klipu, a nie w Edytorze tytułów.

·     Miniatura: Jest to specjalna odmiana przycisku normalnego. Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie miniaturowej klatki (czyli ruchomego podglądu) z fragmentem filmu, do którego przycisk odsyła.

·     Poprzednia: Ten przycisk wyświetlany jest na drugiej stronie i stronach kolejnych w wielostronicowych menu (zawierających więcej łączy przycisków normalnych i miniatur niż mieści się na jednej stronie). Wybranie go powoduje wyświetlenie poprzedniej strony.

·     Następna: Ten przycisk jest wyświetlany na wszystkich stronach oprócz ostatniej w wielostronicowych menu. Wybranie go spowoduje wyświetlenie następnej strony.

Przykładowe obrazy przycisków dostarczone z programem Studio można podzielić na kilka typów. Każdy przycisk jest plikiem obrazu w formacie Targa (tga). Po zanalizowaniu plików obrazów w programie graficznym, takim jak Adobe PaintShop lub PaintShop Pro, można stwierdzić, że przezroczysty fragment obrazu przycisku i specjalny obszar do wyświetlania miniatur są zdefiniowane w kanale alfa dołączonym do obrazu.

Przycisk folderu umożliwia wybranie katalogu dysku, z którego obrazy przycisków są pobierane.

Aby użyć jednego z dostępnych przycisków, wystarczy przeciągnąć go z albumu do okna edycji, w którym stanie się on obiektem przycisku – czyli kopią obiektu obrazowego.

Pinnacle Studio image002 Sekcja przyciskówDomyślne działanie dostępnych przycisków określają nazwy ich plików. Jednak każdemu z aktualnie zaznaczonych przycisków można przypisać nowe działanie, które należy wybrać z listy rozwijanej w sekcji Przyciski albumu Edytora tytułów. Pierwszą pozycją na liście jest „Bez przycisku“. Powoduje ona cofnięcie działania w stosunku do obiektu, który staje się zwykłym obiektem graficznym. Pozostałe opcje odpowiadają typom przycisków omówionym wcześniej.

Porada: Należy pamiętać, że o działaniu przycisku decyduje nie jego wygląd, lecz typ wybrany z menu.

Wyróżnianie przycisków

Pinnacle Studio image003 Sekcja przyciskówW menu DVD (ale nie VCD i S-VCD) bieżący przycisk jest wyróżniany przy przewijaniu menu. Zaraz przed wykonaniem działania przypisanego do danego przycisku jest on specjalnie wyróżniany. Efekt wyróżnienia można zobaczyć w odtwarzaczu, a działanie menu sprawdzić za pomocą myszy lub elementów sterujących DVD odtwarzacza.

Edytor tytułów umożliwia przypisane koloru, który będzie używany na potrzeby każdego typu wyróżnienia, oraz opcji stylu określającej jego typ. Elementy sterujące dla tych ustawień znajdują się pod listą typu przycisku:

Aby ustawić kolory wyróżnienia najlepiej odpowiadające menu, należy kliknąć próbki kolorów Aktywny i Zaznaczony. Użycie tego samego koloru wyróżnienia dla wszystkich menu dysku zwiększy ich przejrzystość.

Trzy opcje stylu wyróżnienia to od lewej do prawej:

·     Prostokątna ramka: Wokół wyróżnionego przycisku rysowany jest prostokąt.

·     Zgodnie z kształtem: Wyróżnienie pokrywa widoczny obszar przycisku, bez względu na jego kształt.

·     Podkreślenie: Przycisk jest podkreślany.

Opcje wyróżnienia można stosować do wszystkich typów przycisków utworzonych z dowolnych obiektów, a nie tylko obrazów przycisków z albumu. Aby wyłączyć wyróżnianie przycisku podczas pracy w Edytorze tytułów, należy wyczyścić pole wyboru Styl wyróżnienia.

Sekcja przycisków