Sekcjatła

Pinnacle Studio 265 backgrounds button SekcjatłaW tytule lub menu można zastosować cztery typy tła: wypełnienie pełnym kolorem, gradientowe, przezroczyste (brak tła) lub zawierające plik obrazu (na przykład rysunek, fotografię lub zapisaną klatkę wideo).

Pinnacle Studio image002 Sekcjatła

Opcje koloru i gradientu w sekcji tła Edytora tytułów działają tak samo jak opcje opisanej wcześniej przeglądarki wyglądów, z tym że wybrany kolor lub gradient jest natychmiast stosowany do edytowanego tytułu.

Podczas pracy z tytułem nakładanym można uzyskać interesujące efekty, stosując w oknach wyboru koloru przycisków ustawienie Pokrycie, zwłaszcza jeśli nakładka jest połączona z przejściami. Zazwyczaj jednak w przypadku tytułów stosuje się tło przezroczyste, a przezroczystość jest domyślnym ustawieniem tła dla nowych tytułów lub menu.

Ostatnią opcją tła jest obraz – plik obrazu w dowolnym standardowym formacie. Podobnie jak w wielu sekcjach głównego albumu programu Studio, tła są pobierane z folderu źródłowego, który można zmieniać za pomocą przycisku folderu. Plik obrazu wybrany za pomocą przycisku folderu staje się nowym tłem, a pliki obrazów znajdujące się w folderze są wyświetlane w postaci miniatur w panelu albumu. W razie potrzeby Edytor tytułów rozciąga obraz tła, tak aby wypełnił on ekran na całej jego szerokości i wysokości. Proporcje obrazu są jednak zachowywane.

Dodawanie ruchomego tła

W programie Studio Plus menu dysku mogą mieć tło w postaci ruchomego wideo (zamiast statycznego obrazu). W celu utworzenia ruchomego tła lub zastąpienia nim poprzedniego tła wystarczy kliknąć przycisk folderu i wyszukać plik w formacie AVI, MPEG lub WMV.

Pinnacle Studio image003 Sekcjatła

Aby pliki filmów zostały wyświetlone w przypadku wyszukiwania folderu na dysku twardym, należy wskazać wybrany typ filmu (lub pozycję Wszystkie pliki) w polu Pliki typu.

W przypadku dodawania lub zmieniania klipu ruchomego menu obowiązują następujące reguły:

·     Długość filmu dodawanego jako tło nie ma wpływu na długość klipu menu w oknie filmu. Film krótszy niż klip jest powtarzany w celu wypełnienia wymaganego czasu, natomiast film dłuższy niż klip jest obcinany. Długość menu można dostosować, przycinając je na osi czasu lub korzystając z narzędzia Właściwości klipu w zwykły sposób.

·     W przypadku dodawania filmu panoramicznego jako tła menu w projekcie w standardowym formacie lub filmu standardowego do projektu panoramicznego format filmu zostanie dostosowany do formatu projektu przez rozciągnięcie lub ściśnięcie.

Sekcjatła