Elementy Sterujące Edytora tytułów

Podstawowe elementy sterujące Edytora tytułów są ułożone w zestawach wokół okna edycji.

         đPrzyciski typu tytułu

         đPrzybornik obiektów

         đPrzyciski wyboru trybu edycji

         đPrzyciski układu obiektu

         đPrzyciski schowka i usuwania

         đElementy sterujące stylem tekstu

Elementy Sterujące Edytora tytułów