Elementy sterujące stylem tekstu

Pinnacle Studio 260 text styling controls Elementy sterujące stylem tekstu

Wygląd elementów sterujących w tym zestawie umieszczonym w prawej górnej części okna edycji Edytora tytułów powinien wyglądać znajomo dla każdego, kto kiedykolwiek używał aplikacji do edycji tekstów. Funkcje elementów sterujących są stosowane zarówno do tekstu, który jest aktualnie zaznaczony, jak i do nowego tekstu wprowadzonego przed ponowną zmianą tych ustawień.

Po lewej stronie znajdują się trzy przyciski stylu czcionki umożliwiające odpowiednio wybranie pogrubienia, kursywy lub podkreślenia.

Przycisku podkreślenia – jako jedynego w tej grupie elementów sterujących – można używać do zastosowania stylu podkreślenia do dowolnego typu obiektu, a nie tylko tekstu (warto wypróbować jego działanie). Umożliwia to zastosowanie stylu podkreślenia do przycisków utworzonych z obiektów graficznych: prostokątów, elips i obrazów.

Pinnacle Studio image002 Elementy sterujące stylem tekstuKliknięcie czwartego przycisku powoduje otwarcie menu zawierającego opcje formatowania tekstu. W odróżnieniu od innych elementów sterujących w tym zestawie, które umożliwiają zmianę wyglądu pojedynczych znaków, opcje z tego menu są stosowane do całego tekstu w danym polu tekstowym.

Trzy opcje justowania – Do lewej, Do środka i Do prawej – umożliwiają zmianę rozmieszczenia tekstu w polu tekstowym. Nie mają one wpływu na położenie pola tekstowego w oknie edycji, którym sterują opcje menu justowania obiektu Pinnacle Studio 261 object justification menu button Elementy sterujące stylem tekstu.

Opcje Zmniejszaj, aby dopasować, Skaluj, aby dopasować, Zawijanie wierszy – włączone i Zawijanie wierszy – wyłączone określają sposób traktowania tekstu podczas zmieniania rozmiaru pola tekstowego. Przy zaznaczonej opcji Zawijanie wierszy – włączone (ustawienie domyślne dla każdego nowego pola tekstowego) zmiana rozmiaru pola powoduje zmianę formatowania tekstu, który jest zawijany zgodnie z nową szerokością pola tekstowego (wynikająca z tego zmiana wysokości bloku tekstu powoduje zmianę wysokości pola tekstowego). Funkcja Zawijanie wierszy – wyłączone powoduje usunięcie wszystkich „miękkich” podziałów wiersza (podziałów dodanych w celu zawijania wierszy) i rozszerzenie pola tekstowego, tak aby zmieścił się w nim cały tekst. Tryb zawijania wierszy jest włączany automatycznie, jeśli w polu zostaną wpisane nowe znaki.

Funkcja Skaluj, aby dopasować powoduje rozciągnięcie tekstu, tak aby wypełniał pole tekstowe, którego rozmiar jest zmieniany. Funkcja Zmniejszaj, aby dopasować powoduje, że tekst zachowuje swoją oryginalną wielkość, dopóki pole tekstowe nie zostanie zmniejszone. W takim przypadku tekst jest zmniejszany tak jak w przypadku zastosowania funkcji Skaluj, aby dopasować. Żadne z poleceń dopasowywania nie powoduje zmiany podziału wierszy tekstu.

Lista rozwijana czcionek i pole wyboru rozmiaru czcionki to ostatnie elementy sterujące ustawieniami stylu tekstu.

Elementy sterujące stylem tekstu