Przybornik obiektów

Pinnacle Studio 251 object toolbox Przybornik obiektówTen zestaw czterech przycisków narzędziowych Edytora tytułów jest umieszczony z lewej strony pod oknem edycji.

Pinnacle Studio 251 object Przybornik obiektówPierwsze narzędzie (strzałka) służy do wszystkich operacji edycji przeprowadzanych na aktualnie zaznaczonym obiekcie. Zaznaczony obiekt jest otoczony kilkoma punktami sterującymi, które umożliwiają zmienianie rozmiaru obiektu, jego położenia, proporcji i innych cech geometrycznych.

Pozostałe trzy narzędzia służą do tworzenia obiektów w oknie edycji, takich jak pola tekstowe, elipsy i prostokąty.

Pinnacle Studio 252 creating object Przybornik obiektówWszystkich narzędzi używa się w zasadzie w bardzo podobny sposób. Należy kliknąć narzędzie, a następnie kliknąć okno edycji w miejscu, w którym powinien znajdować się jeden z narożników obiektu. Należy przeciągnąć wskaźnik myszy, aby utworzyć nowy obiekt wyznaczony przez linie kropkowane.

Pinnacle Studio 252 finished object Przybornik obiektówPo uzyskaniu odpowiedniego rozmiaru i proporcji obiektu należy zwolnić przycisk myszy. Zostanie utworzony obiekt o określonych wymiarach. Jego inne atrybuty – kolor, cieniowanie, cień itp. – są określane przez wygląd wybrany aktualnie w albumie Edytora tytułów. Wszystkie atrybuty można zmienić w dowolnym momencie.

Po utworzeniu obiektu użyte narzędzie zostanie wyłączone i uaktywni się ponownie strzałka wyboru. Sam obiekt jest zaznaczony – sygnalizują to jak zwykle punkty sterujące wokół niego. Można go przetwarzać za pomocą myszy.

Zmienianie kolejności obiektów w trzech wymiarach

Pinnacle Studio 252 object layers diagram Przybornik obiektówPonieważ obiekty mogą się na siebie nakładać, łatwo może dojść do niepożądanych sytuacji. Obiekt, który powinien być widoczny, może zostać częściowo lub całkowicie zasłonięty przez jeden lub kilka obiektów. W takich przypadkach należy użyć poleceń zmieniania kolejności dostępnych w menu Warstwy Edytora tytułów. Polecenia te zostaną zastosowane do aktualnie zaznaczonego obiektu – na ilustracji jest to prostokąt z cyfrą „3”.

·     Przesuń na wierzch: Obiekt jest umieszczany przed wszystkimi obiektami. Na ilustracji obiekt 3 znalazłby się przed obiektem 1.

·     Przesuń na spód: Obiekt zostanie umieszczony za wszystkimi obiektami. Na ilustracji obiekt 3 znalazłby się za obiektem 5.

·     Przesuń o jedną warstwę do przodu: Na ilustracji obiekt 3 zostałby umieszczony przed obiektami 2, 4 i 5, ale za obiektem 1.

·     Przesuń o jedną warstwę do tyłu: Na ilustracji obiekt 3 zostałby umieszczony za obiektami 1, 2 i 4, ale przed obiektem 5.

Obiekty tekstowe – informacje

Obiekt tekstowy zaznacza się nieco inaczej niż prostokąt lub elipsę: pole tekstowe obiektu przechodzi w stan gotowości, w którym naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje uaktywnienie pola i wyświetlenie wprowadzanego tekstu.

Pinnacle Studio 253 text box ready Przybornik obiektów

Uaktywnienie pola tekstowego jest wskazywane przez kursor wstawiania tekstu, zmianę wyglądu ramki obiektu i zniknięcie punktów sterujących.

Pinnacle Studio 254 text box   studio Przybornik obiektów

Kiedy obiekt tekstowy nie jest zaznaczony, jego pole tekstowe można uaktywnić, klikając obszar wewnątrz obiektu. Aby ramka zaznaczenia i punkty sterujące były widoczne, należy kliknąć krawędź obiektu. Aby zaznaczyć obiekty innych typów, wystarczy kliknąć dowolne miejsce wewnątrz obiektu, zaznaczając go.

Aby dezaktywować pole tekstowe, należy kliknąć dowolne miejsce w oknie edycji poza obiektem tekstowym.

Ponieważ tekst odgrywa najważniejszą rolę w większości tytułów i menu, Edytor tytułów automatycznie tworzy i uaktywnia obiekt tekstowy na środku obszaru okna edycji po rozpoczęciu pisania (jeśli żaden obiekt tekstowy jeszcze nie istnieje).

Zaawansowane funkcje edycji tekstu

Podobnie jak edytor tekstu, Edytor tytułów umożliwia formatowanie zaznaczonego zakresu znaków. Wystarczy zaznaczyć ciąg sąsiadujących ze sobą znaków za pomocą wskaźnika myszy i zastosować odpowiednie formatowanie.

Obsługiwane operacje na ciągach znaków obejmują zmianę stylu tekstu (czcionki, stylu i wyglądu), operacje z wykorzystaniem schowka (wycinanie, kopiowanie i wklejanie), usuwanie oraz stosowanie uruchamianych z klawiatury specjalnych poleceń pozycjonowania, ustawiania odstępów i skalowania. Więcej informacji zawiera temat Skróty klawiaturowe.

Przybornik obiektów