Przyciski układu obiektu

Pinnacle Studio 257 object layout buttons Przyciski układu obiektuDwa pierwsze przyciski od lewej w tym zestawie służą do grupowania i rozgrupowania obiektów Edytora tytułów. Pierwszy przycisk jest dostępny po zaznaczeniu więcej niż jednego obiektu. Wybranie go powoduje połączenie obiektów w grupę – obiekt złożony traktowany podczas edycji jako pojedyncza jednostka. Zaznaczenie grupy powoduje wyświetlenie jej punktów sterujących, za pomocą których można modyfikować grupę.

Pinnacle Studio 258 grouping of three objects Przyciski układu obiektu

Zgrupowanie trzech obiektów

Drugi przycisk, dostępny zawsze po zaznaczeniu obiektu grupy, powoduje rozdzielenie grupy na wchodzące w jej skład obiekty.

Choć można grupować grupy, operacja ta zawsze wykonywana jest jednopoziomowo, więc rozgrupowanie supergrupy spowoduje, że zostanie ona rozdzielona na poszczególne obiekty.

Kolejny przycisk otwiera menu zawierające jedenaście poleceń, które można stosować tylko do grup. Sześć pierwszych umożliwia wyrównanie zestawu obiektów wzdłuż dowolnej z czterech krawędzi lub jednej z dwóch linii wewnętrznych. Kolejna para poleceń umożliwia ustawienie równych odstępów między obiektami w pionie lub poziomie. Ostatnie trzy polecenia pozwalają na zmianę rozmiaru obiektów, tak aby miały taką samą szerokość lub/i wysokość. Wszystkie te polecenia są szczególnie przydatne podczas tworzenia menu, ponieważ zazwyczaj wymagane jest regularne rozmieszczenie przycisków menu.

Pinnacle Studio 258 object justification menu Przyciski układu obiektuOstatni przycisk układu obiektów powoduje otwarcie innego menu, którego polecenia umożliwiają ustawienie wyjustowania obiektów. Dziewięć dostępnych opcji przedstawionych jest w postaci graficznej przypominającej planszę do gry w kółko i krzyżyk. Kliknięcie jednego z dziewięciu obszarów powoduje przeniesienie obiektu do odpowiadającego mu narożnika ekranu (określonego przez obszar ograniczony czerwonymi liniami przerywanymi) lub na jego środek.

Zaznaczanie wielu obiektów

Aby utworzyć grupę, najpierw należy zaznaczyć obiekty, które wejdą w jej skład. Można to wykonać na dwa sposoby:

·     Klikając i przeciągając wskaźnik myszy w celu wyznaczenia prostokąta zaznaczenia (markizy) otaczającego wszystkie obiekty, które mają znaleźć się w grupie; lub

·     Klikając pierwszy obiekt, który ma zostać zgrupowany, a następnie klikając pozostałe obiekty przy naciśniętym klawiszu Ctrl.

Grupy tymczasowe

Wiele zaznaczonych obiektów tworzy grupę tymczasową, którą można przenosić, wyrównywać, obracać, kolorować i poddawać innym przekształceniom jak pojedynczy obiekt. Grupa tymczasowa zostanie rozgrupowana po kliknięciu w dowolnym miejscu okna edycji poza tą grupą; natomiast grupa utworzona za pomocą przycisku grupowania zachowuje spójność aż do jej rozgrupowania za pomocą odpowiedniego polecenia.

Przyciski układu obiektu