Przyciski wyboru trybu edycji

Pinnacle Studio 255 editing mode selection buttons Przyciski wyboru trybu edycjiTe dwa przyciski tworzą drugi zestaw umieszczony przy dolnej krawędzi okna edycji Edytora tytułów. Umożliwiają one wybranie jednej z dwóch serii operacji edycyjnych, która będzie dostępna dla aktualnie zaznaczonego obiektu.

·     Pierwszy przycisk jest włączany domyślnie po utworzeniu nowego obiektu. Umożliwia on przenoszenie, skalowanie i obracanie za pomocą ramki wyboru z dziewięcioma punktami sterującymi.

Pinnacle Studio image002 Przyciski wyboru trybu edycji

·     Kliknięcie drugiego przycisku spowoduje włączenie funkcji przekrzywiania, która wymaga istnienia tylko jednego punktu sterującego.

Pinnacle Studio image003 Przyciski wyboru trybu edycji

W przypadku obiektów tekstowych drugi przycisk umożliwia wykonywanie dwóch dodatkowych działań: kerningu i zmieniania odstępu. Działania te można wykonać, klikając punkty sterujące znajdujące się na środku poszczególnych krawędzi ramki tekstowej:

Pinnacle Studio 257 kern and change leading Przyciski wyboru trybu edycji

Kerning (po lewej) i zmienianie odstępu (po prawej)

Przyciski wyboru trybu edycji