Uruchamianie Edytora tytułów

Uzyskiwanie dostępu do Edytora tytułów odbywa się w sposób równie elastyczny jak obsługa tego narzędzia. Można je otworzyć w trybie edycji programu Studio, korzystając z jednego z narzędzi w Przyborniku wideo lub klikając polecenie w menu podręcznym na jednej ze ścieżek osi czasu.

·     Aby utworzyć tytuł pełnoekranowy lub menu: Kliknij polecenie Przejdź do Edytora tytułów/menu w menu kontekstowym na głównej ścieżce wideo osi czasu.

·     Aby utworzyć tytuł nakładany lub menu: Kliknij dwukrotnie ścieżkę tytułu na osi czasu.

·     Aby utworzyć tytuł, korzystając z przybornika: Otwórz narzędzie Tworzenie tytułu i kliknij przycisk Tytuł nakładany lub Tytuł pełnoekranowy.

·     Aby utworzyć menu dysku, korzystając z przybornika: Otwórz narzędzie Utwórz menu dysku i kliknij opcję Edytuj menu.

·     Aby edytować tytuł pełnoekranowy: Kliknij dwukrotnie tytuł w dowolnym widoku okna filmu lub kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł i wybierz polecenie Przejdź do Edytora tytułów/menu.

·     Aby edytować menu pełnoekranowe: Kliknij dwukrotnie menu w dowolnym widoku i kliknij przycisk Edytuj menu lub kliknij prawym przyciskiem myszy menu i wybierz polecenie Przejdź do Edytora tytułów/menu.

·     Aby edytować tytuł nakładany: Kliknij dwukrotnie klip na ścieżce tytułu lub w widoku listy albo kliknij klip prawym przyciskiem myszy w dowolnym widoku i wybierz polecenie Przejdź do Edytora tytułów.

·     Aby edytować tytuł lub menu, korzystając z przybornika: Otwórz klip w narzędziu Właściwości klipu, a następnie kliknij przycisk Edytuj menu lub Edytuj tytuł.

Uruchamianie Edytora tytułów