Efekty Plus

Pakiet efektów audio Studio Plus jest dołączony tylko do programu Studio Plus. Użytkownicy innych wersji programu Studio mogą uzyskać te efekty, przeprowadzając aktualizację do programu Studio Plus.

W tej części opisano w skrócie każdy efekt zawarty w grupie. Pełne opisy, w tym opisy wszystkich parametrów, są zawarte w pomocy kontekstowej, dostępnej przy otwartym oknie parametrów w programie Studio Plus.

         đNarzędzie kanału

         đChór

         đEliminacja syczących dźwięków

         đKorektor

         đGrungelizer

         đRównoważenie

         đPogłos

         đEcho stereo

         đRozpraszanie stereo

Efekty Plus