Echo stereo

Efekt Echo stereo, dostępny w pakiecie Studio Plus, umożliwia ustawianie osobnych opóźnień dla każdego z lewych i prawych kanałów, z regulacją sprzężenia zwrotnego i balansu, powodując powstawanie wielu różnych interesujących dźwięków.

Echo stereo