Redukcja szumów

Ten zaawansowany filtr eliminuje niepożądane szumy w dowolnym klipie audio. Filtr reaguje dynamicznie na zmiany poziomu szumu w klipie. Wybrane ustawienie wstępne jest punktem wyjściowym dla algorytmu przystosowującego.

Często lepsze wyniki można osiągnąć, odpowiednio ustawiając parametry Redukcja szumów i Precyzyjne dostrojenie. Ponieważ zmiany ustawień są słyszalne po upływie około sekundy, wartości parametrów należy zmieniać stopniowo, odczekując chwilę, aż wprowadzona zmiana zostanie zastosowana.

Pinnacle Studio image001 Redukcja szumów

Redukcja szumów: Kiedy materiał wideo jest nagrywany na otwartej przestrzeni, a aktorzy znajdują się w dużej odległości od mikrofonu, „szum źródła” może mieć bardzo wysoki poziom. Ponadto szum powodowany przez mechanizmy kamery może zostać wzmocniony tak silnie, że będzie powodować zakłócenia. Jeśli jednak zastosowano mikrofon butonierkowy podłączony do wejścia mikrofonowego kamery używanej do nagrania sceny, szum źródła może być na dosyć niskim poziomie. Element sterujący należy dopasować do poziomu szumu w rzeczywistym sygnale.

Precyzyjne dostrojenie: Opcja ta umożliwia dostosowywanie poziomu usuwanych szumów. Jest ona przydatna, jeśli poziom redukcji szumów jest niski, ponieważ na wysokim poziomie zostały już usunięte.

Autodopasowanie: Po zaznaczeniu tej opcji filtr automatycznie zmienia typ lub poziom szumów klipu. Gdy włączona jest funkcja Autodopasowanie, opcja Precyzyjne dostrojenie nie jest używana.

Usuń wiatr: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie filtru zmniejszającego szum wiatru i podobne niepożądane dźwięki tła w klipie audio.

Uwaga: Filtr Redukcja szumów może pomóc w wyeliminowaniu szumów w dużej części materiału, ale nie jest rozwiązaniem całkowicie skutecznym. Rezultaty jego zastosowania różnią się w zależności od oryginalnego materiału oraz typu i stopnia problemów.

Redukcja szumów