Efekty dźwiękowe i muzyka

Obraz wideo jest przede wszystkim nośnikiem informacji wizualnych, ale rola dźwięku w filmach jest często tak samo ważna jak funkcja obrazów wyświetlanych na ekranie.

Filmy fabularne oraz produkcje telewizyjne zawierają wiele typów zawartości audio, na przykład dialogi i inne dźwięki towarzyszące rozgrywającej się akcji. W trybie przechwytywania filmu ta nieprzetworzona ścieżka dźwiękowa jest nagrywana razem z obrazem wideo. Pojawia się ona w widoku osi czasu okna filmu na ścieżce oryginalne audio, znajdującej się pod ścieżką wideo. W programie Studio Plus oryginalne audio może też występować na ścieżce audio nakładek.

Większość produkcji komercyjnych wymaga również zastosowania efektów dźwiękowych (trzaśnięcie drzwiami, zderzenie samochodów, szczekanie psów itp.) oraz tła muzycznego, na które składają się utwory skomponowane specjalnie dla danej produkcji lub piosenki wcześniej nagrane albo zawartość należąca do obydwu tych kategorii. Ponadto często niezbędne okazuje się dodanie narracji i innego niestandardowego materiału dźwiękowego.

W tworzonych filmach można używać wszystkich wymienionych poniżej typów dźwięków dodatkowych:

·     Wraz z programem Studio instalowany jest bogaty zestaw efektów dźwiękowych w formacie wav, a z wielu źródeł można uzyskać dodatkowe.

·     Narzędzie Muzyka w tle automatycznie tworzy ścieżkę muzyczną w jednym z wybranych stylów i o dowolnym czasie trwania.

·     Na oś czasu można przenosić pliki mp3 znajdujące się w albumie. Można również importować ścieżki audio lub ścieżki MP3 z dysków CD, korzystając z narzędzia Audio z CD.

·     Narzędzie Narracja umożliwia dodawanie narracji lub komentarza podczas przeglądania edytowanego materiału wideo.

Audio, bez względu na typ, jest dodawane do tworzonej produkcji w postaci klipów w oknie filmu. Klipy audio można przenosić, przycinać i edytować w taki sam sposób jak klipy wideo i nieruchome obrazy.

Po dodaniu klipu dźwiękowego do filmu można go modyfikować, stosując na przykład stopniową zmianę głośności. Prostą metodą tworzenia efektów stopniowej zmiany głośności i przenikania dźwięku jest dodawanie przejść do klipów audio.

Można zmieniać pozycjonowanie klipów w miksie stereo lub przestrzennym, a nawet zmieniać pozycjonowanie w obrębie jednego klipu. Można też stosować efekty audio dostępne w programie Studio, na przykład redukcję szumów i pogłos.

Dostępność: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany tylko w programie Studio Plus.

Informacje o dźwięku przestrzennym

Miks „przestrzenny“ wykracza poza standardowy system dwukanałowy, zapewniając otaczające pole dźwiękowe o jakości jak z sali teatralnej dla produkcji DVD. Program Studio umożliwia niezależne ustawienie pozornej pozycji każdej ścieżki w obrębie miksu oraz „panoramowanie” ścieżki (zmianę jej pozycji, płynnie lub raptownie) w dowolnym żądanym kierunku i dowolną liczbę razy w trakcie trwania filmu.

Do odsłuchiwania dźwięku przestrzennego w trybie podglądu podczas przeprowadzania edycji w programie Studio wymagana jest 6-kanałowa karta dźwiękowa (5.1).

Uwaga: Nawet jeśli miks przestrzenny nie jest słyszalny w trybie podglądu, na pewno pojawi się przy odtwarzaniu dysków DVD, jednak „podgląd“ dźwięku pozwala na dokładniejsze miksowanie.

Przestrzenną ścieżkę dźwiękową można wyprowadzić na dysk DVD w dwóch formatach:

·     W formacie Dolby Digital 5.1, w którym każdy z sześciu kanałów przestrzennych jest zapisywany osobno na dysku i będzie kierowany bezpośrednio do odpowiedniego głośnika podczas odtwarzania w pełnym systemie odtwarzania przestrzennego 5.1.

·     W formacie Dolby Digital 2.0, w którym miks przestrzenny jest kodowany w dwóch kanałach. Podczas odtwarzania dysku DVD w systemach wyposażonych w dekoder Pro Logic lub Pro Logic 2 oraz układ głośników 5.1 bądź lepszy oryginalne informacje przestrzenne są tworzone ponownie. W innych systemach zakodowana ścieżka dźwiękowa będzie odtwarzana jak konwencjonalne nagranie stereo.

Tworzenie pliku ścieżki dźwiękowej

Program Studio umożliwia wyprowadzanie ścieżki dźwiękowej filmu do postaci pliku audio w formacie wav (PCM), mp3 lub mp2. Wystarczy w trybie Tworzenie filmu otworzyć jak zwykle kartę Plik, a następnie wybrać opcję Audio jako typ pliku. Dostępnych jest kilka ustawień wstępnych, obejmujących typowe ustawienia dla standardowych typów plików. Ustawienie wstępne o nazwie Niestandardowe umożliwia skonfigurowanie typu i ustawień pliku wyjściowego zgodnie z potrzebami.

Pinnacle Studio image001 Efekty dźwiękowe i muzyka

Ustawienia wstępne wyprowadzania pliku ścieżki dźwiękowej

         đŚcieżki audio osi czasu

         đNarzędzie Audio z CD

         đNarzędzie Muzyka w tle

         đNarzędzie narracji

         đPrzycinanie klipów audio

         đGłośność audio i miksowanie

Efekty dźwiękowe i muzyka