Głośność audio i miksowanie

Poziom głośności audio i pozycjonowanie stereo w klipach można zmieniać bezpośrednio na osi czasu lub za pomocą narzędzia Głośność i balans. Każda z wymienionych metod ma pewne zalety. Dopasowywanie głośności i balansu na osi czasu pozwala odnieść wprowadzane zmiany do czasu. Natomiast narzędzie Głośność i balans umożliwia miksowanie – dostosowywanie głośności i balansu stereo niezależnie dla każdej ze ścieżek audio.

Podczas tworzenia dysków narzędzie Głośność i balans umożliwia wybranie opcji tworzenia przestrzennej ścieżki dźwiękowej zamiast ścieżki stereo. Narzędzie pozwala na dynamiczne przenoszenie dowolnej ścieżki wideo z kanałów przednich do tylnych oraz z kanału lewego do prawego.

Dostępność: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany tylko w programie Studio Plus.

         đBudowa klipu audio

         đDopasowywanie audio na osi czasu

         đPrzejścia na ścieżkach audio

         đNarzędzie Głośność i balans

Głośność audio i miksowanie