Budowa klipu audio

Ikona klipu audio na osi czasu składa się z kilku elementów. Granice klipu są wyznaczone pionowymi liniami. Zawartość audio jest przedstawiona w postaci wykresu kształtu fali:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Budowa klipu audio

Fragment wykresu kształtu fali dla trzech kolejnych klipów

Wygląd wykresu kształtu fali wskazuje charakter dźwięku. Cichy dźwięk charakteryzuje się wąskimi falami zbliżonymi do linii środkowej klipu. Głośny dźwięk ma fale z większymi wzniesieniami i wgłębieniami sięgającymi prawie do granic klipu. Dźwięk ciągły, jak odgłos pracy silnika, składa się z gęsto rozmieszczonych impulsów dźwiękowych. Dźwięk stacatto charakteryzuje się małą liczbą impulsów oddzielonych ciszą, czyli odcinkami poziomej linii na wykresie kształtu fali.

Linie dopasowywania

Pomarańczowa linia głośności jest graficznym odwzorowaniem zmian głośności wprowadzonych do ścieżki i klipu. Jeśli głośność nie była w ogóle zmieniana, linia przebiega prosto na wysokości około trzech czwartych wysokości klipu. Jest to poziom „zerowy” (0 dB), który stanowi podstawę do zwiększania i zmniejszania oryginalnej głośności.

Po zmianie głośności dla całej ścieżki linia głośności pozostaje w pozycji poziomej, ale jest przesuwana powyżej lub poniżej podstawowego poziomu zerowego.

Natomiast w przypadku zmiany głośności fragmentów klipu linia będzie składać się z opadających lub wznoszących się odcinków zakończonych uchwytami dopasowywania głośności.

Pinnacle Studio image002 Budowa klipu audio

W przeciwieństwie do wykresu kształtu fali i linii dopasowywania balansu i stopniowej zmiany głośności, linia dopasowywania głośności jest skalowana logarytmicznie. Poziom głośności różni się logarytmicznie siłą sygnału audio, dlatego ta funkcja umożliwia dokładne modelowanie słyszanego dźwięku przy użyciu linii dopasowywania. Na przykład część linii skierowana w górę powoduje płynne i stałe zwiększenie głośności od poziomu początkowego do końcowego.

Zielona linia balansu stereo i czerwona linia balansu przód-tył (stopniowej zmiany głośności) działają podobnie do linii głośności, ale z dwoma różnicami – dla obu linii neutralnym położeniem jest środek klipu w pionie, a skala dopasowywania jest liniowa.

Podniesienie linii balansu stereo spowoduje przeniesienie balansu kanałów klipu na lewą stronę słuchacza, a jej obniżenie – przeniesienie balansu na stronę prawą. Podobnie podniesienie linii stopniowej zmiany głośności spowoduje przeniesienie klipu od słuchacza, a jej obniżenie – w stronę słuchacza.

Uwaga: Linia stopniowej zmiany głośności klipu jest wyświetlana i może być edytowana tylko wtedy, gdy narzędzie Głośność i balans jest w trybie przestrzennym. Efekt dopasowywania linii może zostać sprawdzony tylko w systemach, w których dostępne jest odtwarzanie dźwięku przestrzennego.

Aby wybrać jedną z trzech linii dopasowywania, która ma zostać wyświetlona, należy użyć menu kontekstowego klipu audio:

Pinnacle Studio image003 Budowa klipu audio

Dostępność: Dźwięk przestrzenny jest obsługiwany tylko w programie Studio Plus.

Budowa klipu audio