Dopasowywanie audio na osi czasu

Poziom audio można dopasowywać bezpośrednio w klipie na osi czasu. Linię głośności i linie balansu można regulować za pomocą wskaźnika myszy (zobacz temat Budowa klipu audio).

Po dodaniu nowego klipu audio do osi czasu:

·     Linia dopasowywania głośności dla nowo utworzonego klipu łączy linie z poprzednich i kolejnych klipów, jeśli takie linie istnieją.

·     Jeśli nie zmieniano głośności dla pozostałych klipów na ścieżce, linia głośności nowego klipu jest pozioma. Wysokość linii odzwierciedla ogólną głośność ścieżki ustawioną w narzędziu Głośność i balans.

·     Jeśli nie zmieniano głośności dla pozostałych klipów ani dla ogólnej głośności ścieżki, linia głośności nowego klipu jest na wysokości trzech czwartych klipu.

Aby dostosować głośność klipu na osi czasu, należy go wybrać (klikając lewym przyciskiem myszy), a następnie ustawić wskaźnik myszy nad linią. Zostanie wyświetlony kursor dopasowywania głośności:

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 1 Dopasowywanie audio na osi czasu

Należy kliknąć linię lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć ją na klipie w górę lub w dół. Linia głośności wygnie się zgodnie z ruchem myszy.

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 2 Dopasowywanie audio na osi czasu

Po zwolnieniu przycisku myszy program Studio utworzy na linii głośności uchwyt dopasowywania.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 3 Dopasowywanie audio na osi czasu

Kiedy wskaźnik myszy zostanie ustawiony nad uchwytem dopasowywania w zaznaczonym klipie, zostanie wyświetlona wyróżniona wersja kursora dopasowywania głośności. Kursor ten umożliwia przeciąganie uchwytu dopasowywania w pionie i poziomie.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 4 Dopasowywanie audio na osi czasu

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy uchwytu dopasowywania umożliwia uzyskanie dostępu do polecenia Usuń ustawienie głośności w menu kontekstowym. To polecenie powoduje usunięcie uchwytu dopasowywania. Za pomocą polecenia Usuń zmiany głośności można usunąć wszystkie uchwyty z klipu.

Dopasowywanie balansu i stopniowej zmiany głośności

Linie balansu lewo-prawo i przód-tył mają takie same funkcje edycji jak omawiana powyżej linia głośności, ale istnieje pewna różnica: dla linii balansu neutralnym ustawieniem jest połowa wysokości klipu, a dla linii głośności – trzy czwarte wysokości.

W przypadku ustawiania balansu lewej i prawej strony (stereo) przesunięcie linii od środka w górę spowoduje przemieszczenie audio w lewą stronę. W przypadku ustawiania balansu przodu i tyłu (stopniowa zmiana głośności) przesunięcie linii w górę spowoduje przeniesienie pozornego źródła audio od słuchacza, natomiast przesunięcie linii w dół przybliży audio (w kierunku głośników tylnych).

Usuwanie zmian

Uchwyty dopasowywania wideo można usuwać pojedynczo lub wszystkie równocześnie dla całego klipu wideo. W tym celu należy wybrać odpowiednie polecenie z menu podręcznego prawego przycisku klipu:

Pinnacle Studio image005 Dopasowywanie audio na osi czasu

Dopasowywanie audio na osi czasu