Narzędzie Audio z CD

Pinnacle Studio 277 audio tool icon   cd Narzędzie Audio z CDTo narzędzie służy do tworzenia klipu audio ze ścieżki CD. Umożliwia ono wyświetlanie podglądu ścieżek oraz zaznaczanie całej ścieżki lub jej fragmentów w celu dodania ich do filmu.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie Audio z CD

Jeśli w stacji CD znajduje się dysk, który nie był wcześniej używany w żadnym projekcie programu Studio, zostanie wyświetlony monit o podanie jego nazwy. Elementy sterujące narzędzia zostaną udostępnione, kiedy w programie Studio na liście rozwijanej Tytuł dysku CD będzie dostępna przynajmniej jedna pozycja.

Z listy rozwijanej należy wybrać tytuł dysku CD, z którego ma być przechwytywane audio, a z listy Ścieżka – odpowiednią ścieżkę na tym dysku CD. Ponieważ Tytuł dysku CD jest polem tekstowym, które można edytować, w razie potrzeby można zmienić nazwę, którą program Studio stosuje w przypadku określonego dysku CD. Zmieniona nazwa zostanie zastosowana w bieżącej i przyszłych sesjach.

Po wybraniu dysku CD i ścieżki można opcjonalnie przyciąć klip i nadać mu nazwę niestandardową, korzystając z dostępnych elementów sterujących narzędzia. Wymienione elementy sterujące są wspólne w przypadku większości typów klipów audio i służą do edycji oraz tworzenia klipów.

Aby zakończyć tworzenie ścieżki, należy kliknąć przycisk Dodaj do filmu. Program Studio przechwyci klip muzyczny ze stacji dysków CD i doda go do ścieżki muzyki w tle, rozpoczynając od bieżącego indeksu czasu (wskazywanego przez suwak osi czasu i klatkę podglądu w odtwarzaczu).

Narzędzie Audio z CD