Narzędzie Muzyka w tle

Pinnacle Studio 279 audio tool icon   background music Narzędzie Muzyka w tleNarzędzie ScoreFitter automatycznie tworzy muzykę w tle w dowolnym stylu. Po wskazaniu stylu należy wybrać jeden z kilku utworów, a następnie jego wersję. Zawartość listy dostępnych wersji zależy od określonego czasu trwania muzyki w tle.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie Muzyka w tle

Aby utworzyć muzykę do danego zestawu klipów, przed otwarciem narzędzia Muzyka w tle należy zaznaczyć odpowiednie klipy. Aby zaznaczyć cały film, należy wybrać polecenie menu Edycja Ø Zaznacz wszystko lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+A. Całkowita długość zaznaczonych klipów określi początkowe ustawienie czasu trwania muzyki. Wartość tę będzie można jednak zmienić w dowolnym momencie, przycinając klip na osi czasu lub bezpośrednio edytując Czas trwania wskazywany przez licznik.

Z list dostępnych w narzędziu Muzyka w tle należy wybrać styl, utwór i wersję. Każdy styl oferuje własny wybór utworów, a każdy utwór — wybór różnych wersji. Przycisk Odtwórz umożliwia odsłuchanie utworu podczas pracy w narzędziu.

W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę klipu. W razie potrzeby można dopasować czas trwania klipu za pomocą licznika Czas trwania. Tworzony klip muzyczny zostanie dokładnie dopasowany do wybranego czasu trwania.

Po wybraniu utworu należy kliknąć przycisk Dodaj do filmu. Program Studio utworzy nowy klip na ścieżce muzyka w tle rozpoczynający się w bieżącym indeksie czasu (wskazywanym przez suwak osi czasu i klatkę podglądu w odtwarzaczu).

Rozszerzanie kolekcji utworów

Narzędzie ScoreFitter zawiera utwory znajdujące się w kolekcjach nazywanych bibliotekami. Biblioteka standardowa programu Studio zawiera ponad 40 utworów w różnych stylach, od folk do electronica. Gdy nowe biblioteki są dostępne, można je nabyć w programie Studio, klikając przycisk Pobierz więcej utworów. Kliknij przycisk radiowy Biblioteka, aby wyświetlić kolekcje utworów pogrupowanych według biblioteki, a nie według stylu.

Korzystanie z formatu SmartSound®

Jeśli w komputerze zainstalowano utwory w formacie SmartSound, będą one również dostępne w narzędziu Muzyka w tle. Aby przełączyć się między kolekcjami utworów ScoreFitter i SmartSound, dokonaj odpowiedniego wyboru na liście rozwijanej Źródło w górnej części okna narzędzi.

Narzędzie Muzyka w tle