Narzędzie narracji

Pinnacle Studio 280 audio tool icon   voice overs Narzędzie narracjiNagrywanie narracji w programie Studio jest równie proste jak rozmowa telefoniczna. Wystarczy otworzyć narzędzie Narracja, kliknąć przycisk Nagraj i zacząć mówić do mikrofonu. Narrację można nagrywać podczas odtwarzania filmu, dzięki czemu słowa doskonale synchronizują się z obrazem na ekranie. Narzędzia Narracja można również używać do szybkiego przechwytywania muzyki z otoczenia lub tworzonych amatorskimi sposobami efektów dźwiękowych za pomocą mikrofonu.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie narracji

Przed rozpoczęciem nagrywania audio przy użyciu narzędzia Narracja należy podłączyć mikrofon do gniazda wejściowego karty dźwiękowej zainstalowanej w komputerze. Ponadto w oknie filmu musi być dostępny co najmniej jeden klip wideo.

Należy przejrzeć sceny wideo w filmie i określić, gdzie narracja ma się rozpoczynać, a gdzie kończyć. Po zakończeniu przygotowań należy otworzyć narzędzie Narracja. Kontrolka nagrywania – ciemny prostokąt w lewej górnej części powyższej ilustracji – jest wygaszony.

Należy zaznaczyć punkt rozpoczęcia na osi czasu okna filmu. Można to zrobić, wybierając klip, odtwarzając film i zatrzymując go w odpowiednim miejscu lub przesuwając suwak osi czasu.

Należy ustawić mikrofon w odpowiedniej pozycji i wypowiedzieć kilka słów, aby sprawdzić poziom nagrywania (zobacz „Poziom nagrywania narracji“ poniżej). Jeżeli poziom jest zadowalający, należy kliknąć przycisk Nagraj (którego opis zmieni się na Zatrzymaj). Należy chwilę odczekać; najpierw kontrolka nagrywania będzie sygnalizowała tryb WSTRZYMYWANIA, a następnie rozpocznie się odliczanie od trzech do jednego.

Pinnacle Studio image003 Narzędzie narracji

Kiedy kontrolka nagrywania będzie sygnalizowała tryb nagrywania, a w Odtwarzaczu rozpocznie się odtwarzanie filmu, można rozpocząć nagrywanie narracji.

Pinnacle Studio image004 Narzędzie narracji

Po zakończeniu nagrywania narracji należy kliknąć przycisk Zatrzymaj. Kontrolka zostanie wygaszona, a klip narracji zostanie automatycznie umieszczony na ścieżce efekty dźwiękowe i narracja. Aby odsłuchać klip, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Odtwarzaj.

Poziom nagrywania narracji

Pinnacle Studio image005 Narzędzie narracjiPoziom nagrywania narracji jest ustawiany podczas tworzenia narracji i nie można go później zmieniać. Można jednak w dowolnym momencie dopasować głośność narracji podczas jej odtwarzania. Poziom nagrywania ustawia się za pomocą suwaka poziomu nagrywania i wskaźnika poziomu narzędzia Narracja.

Wskaźnik poziomu informuje, czy poziom nagrywania nie jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Kolor wskaźnika zmienia się z zielonego (modulacja 0–70%), poprzez żółty do czerwonego. Poziom nagrywania audio powinien zawierać się w zakresie oznaczonym kolorem żółtym (71–90%) i nie powinien sięgać zakresu oznaczonego kolorem czerwonym (91–100%).

Opcje nagrywania narracji

W oknach dialogowych ustawień programu Studio dostępne są opcje konfiguracji i jakości nagrania. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, należy kliknąć kolejno polecenia Ustawienia Ø Preferencje audio i wideo na pasku menu głównego.

Pinnacle Studio image006 Narzędzie narracji

Lista rozwijana Mikrofon w tym oknie dialogowym zawiera opcje podłączenia mikrofonu do używanej karty dźwiękowej. Pozycje listy powinny być podobne do widocznych na ilustracji. Przedstawia ona listę odpowiadającą systemowi z kartą dźwiękową NVIDIA®:

Pinnacle Studio image007 Narzędzie narracji

Należy wybrać pozycję z listy, a następnie odpowiednio podłączyć mikrofon (na przykład do gniazda Mikrofon lub Wejście liniowe).

Ustawienia Kanały i Częstotliwość próbkowania w oknie dialogowym opcji umożliwiają sterowanie jakością narracji lub innego nagrywanego materiału audio. Należy ustawić odpowiednio wysoką jakość nagrania; pamiętając, że polepszenie jakości nagrania spowoduje zwiększenie ilości miejsca zajmowanego na dysku.

Narzędzie narracji