Przycinanie klipów audio

Klipy audio, podobnie jak inne klipy, można przycinać bezpośrednio na osi czasu lub korzystając z narzędzia Właściwości klipu.

Większość typów klipów audio można przycinać w zakresie od jednej ramki (minimum) do pełnej oryginalnej długości zawartości klipu. Klipy ScoreFitter można przycinać na osi czasu do trzech sekund (minimum). Długość maksymalna nie jest ograniczona.

         đPrzycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Przycinanie klipów audio