Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Pinnacle Studio 284 audio tool icon   clip properties Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipuSekwencja poleceń Przybornik Ø Modyfikuj właściwości klipu powoduje otwarcie narzędzia Właściwości klipu dla zaznaczonego klipu. Narzędzie można również otworzyć, klikając dwukrotnie dowolny klip audio.

Narzędzie udostępnia elementy sterujące umożliwiające wyświetlanie lub edycję dwóch właściwości wspólnych dla wszystkich klipów:

·     Aby ustawić czas trwania klipu, należy zmienić wartość licznika Czas trwania.

·     Pole tekstowe Nazwa umożliwia przypisanie do klipu nazwy niestandardowej, która zastąpi nazwę domyślną przypisaną przez program Studio. Nazwa klipu jest wykorzystywana w widoku listy okien filmów. Może ona być także wyświetlana jako etykieta po ustawieniu wskaźnika myszy na klipie w widoku serii ujęć.

Pozostałe elementy sterujące udostępniane w narzędziu zależą od typu klipu audio.

Oryginalne audio, efekty dźwiękowe i narracja

Elementy sterujące udostępniane przez narzędzie Właściwości klipu do przycinania klipów z efektami dźwiękowymi i narracją są takie same jak w przypadku klipów wideo, jednak zamiast podglądu obrazu wyświetlany jest wykres kształtu fali audio.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o przycinaniu klipów za pomocą tych elementów sterujących.

Trzeba pamiętać, że klipy na ścieżkach oryginalne audio oraz audio nakładki można edytować niezależnie tylko w przypadku, gdy odpowiednia ścieżka wideo jest zablokowana. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegóły.

Pinnacle Studio image002 Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Audio z CD

W przypadku klipów audio z dysku CD w narzędziu Właściwości klipu wykorzystywane są takie same elementy sterujące jak opisane powyżej. Dodatkowo udostępniane są jednak listy rozwijane umożliwiające wybranie tytułu dysku CD oraz ścieżki. Umożliwiają one zmianę źródła klipu w dowolnym momencie. Zawartość pola tekstowego Tytuł dysku CD można także edytować, na przykład wprowadzając w nim tytuł dysku CD.

ScoreFitter

Klipy w technologii ScoreFitter można edytować bez względu na ich długość. Wyjątkiem mogą być bardzo krótkie klipy o określonym czasie trwania, niedostępne w niektórych kombinacjach stylu i utworu. Narzędzie to jest w zasadzie takie samo jak narzędzie służące do tworzenia klipów ScoreFitter. Jedyną różnicą jest zastąpienie przycisku Dodaj do filmu przyciskiem Zaakceptuj zmiany.

Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu